Arkitekturpolitikken - Hvor er den ?

Arkitekturpolitikken - Hvor er den ?

Fokus på utvikling av byområder og byggene her øker stadig. Sammen med denne fokusen øker også viktigheten av retningslinjer for hvordan dette arbeidet skal utføres på en best mulig måte. Her spiller arkitekturen en svært stor rolle, så stor at Norske Arkitekters Landsforbund ber om en arkitekturpolitikk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I sommer sendte NAL brev til tre departementer hvor de etterspurte en arkitekturpolitikk. Norske byer vil møte store utfordringer i tiden som kommer. For å kunne skape attraktive områder, i stedet for lukkede, mener NAL det er på høy tid med en felles arkitekturpolitikk.

Vi har snakket med Alexandria Algard, president i NAL. Hun forteller at god arkitektur og en felles arkitekturpolitikk er en viktig del av samfunnsutviklingen.

Våre omgivelser er avgjørende for vår livskvalitet

– Våre bygde omgivelser har en helt sentral rolle i livene våre, våre omgivelser er avgjørende for vår livskvalitet. Norske byer og tettsteder står foran nye utfordringer – vi skal bygge tettere og mer kompakt, innleder Algard til Fremtidens Byggenæring.

– Det setter nye krav til kvaliteten på det vi bygger, for at vi skal kunne bygge omgivelser som legger opp til det gode livet for innbyggerne ser vi at det er nødvendig med retningslinjer og ikke minst informasjon om hva som skal til for å danne gode livsmiljø; gode steder å bo, arbeide og ferdes i. Gode steder å leve, rett og slett, konkluderer hun.

Like viktig med organisering

Algard forteller at en arkitekturpolitikk kan fungere som en verktøykasse for landets kommuner. Den bør handle om hvordan vi løser samfunnsmessige utfordringer på en måte som gavner samfunnet og som gjør at mennesker trives.

– Arkitekturpolitikk handler, i min mening, om samfunnsbygging. Det handler om å formulere hvordan vi ønsker å bygge landets fremtid på best mulig måte, tilpasset den fremtiden vi ønsker å ha, forteller hun.

Arkitekturpolitikk handler om samfunnsbygging

– Vi kan for eksempel bygge byene våre slik at de legger opp til at folk beveger seg mer, ikke fordi de må, men fordi byen er organisert slik at det kan være smart – at det blir det foretrukne.

– God arkitektur handler ikke bare om kvaliteten på bygget, men like mye om struktur og organisering. Byene våre er summen av den arkitekturen som bygges og, ikke minst, hvordan den organiseres.

Befolkningsveksten legger press på behovet

Det har tidligere ikke vært like stort behov for en arkitekturpolitikk som i dag. Befolkningsveksten øker behovet for systematisk arbeid rundt byutvikling, og dette inkluderer i stor grad arkitekturen.

– Vi er inne i en ny tid med behov for fortetting og en ny type bebyggelse og livsførsel.

Det er også endringer i demografi og livsførsel

– Det er også endringer i demografi og livsførsel. Mange steder bor mer enn 50 prosent av befolkningen alene, det fører til nye behov når det gjelder boligstørrelse, og hvilke boliger som finnes.

– Samtidig er det en stor helseutfordringene at folk er ensomme. Her er det strukturelle og organisatoriske grep som kan være viktige for å løse utfordringen, og   bygge samfunnet slik at det er tilrettelagt for den befolkningen vi har.

Mangelfullt svar fra departementene

Nal har nå fått svar på brevene de har sendt til departementene. Her har myndighetene redegjort for sine ulike enkelttiltak, til hvordan plan- og bygningsloven bidrar til kvalitet i det bydge miljø i regi av de ulike departementene. Likevel mener NAL svaret er mangelfullt.

– Vi mener det mangler en overordnet og helhetlig holdning til hvordan arkitektur kan bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer. Her er det et stort potensiale for å utløse synergier og positive ringvirkninger som rekker langt utover arkitekturen i seg selv, avslutter Alexandria Algard til Fremtidens Byggenæring.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen