Arkitema forbereder seg på vekst

Arkitema forbereder seg på vekst

Etter knappe to år i Norge, flytter Arkitema Architects inn i nye lokaler som passer til en moderne virksomhet i fremdrift.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Samtidig har ELN blitt fjernet fra det offisielle firmanavnet, og med det understreker virksomheten at man er ett samlet skandinavisk firma under navnet Arkitema Architects. I løpet av de siste månedene, har virksomheten i tillegg ansatt flere ledende medarbeidere som skal være med på å utvide nye forretningsområder.

Det er fremgang i den norske delen av Arkitema Architects. Det er ansatt noen ledende medarbeidere som skal ruste virksomheten til å være en del av den veksten som er i norsk byggeindustri nå. I starten på det nye året ble det signert en kontrakt på nytt kontorlokale med plass til ekspansjon. Kontorlokalene er i det historiske Humanismens Hus i St. Olavs gt. 27, og lokalene har akkurat gjennomgått en omfattende modernisering. Derfor ønsker Arkitema å flytte inn i moderne kontorer med historiske rammer.

Virksomheten har allerede flere større oppgaver i boks, som en ny Energi- og teknologibygning, EnTek, på Universitetet i Bergen, og et nytt Helse- og omsorgssenter på Østre Toten. Samtidig er også flere forutsetninger på plass, og derfor ser fremtiden lys ut.

- Vi ser stadig store utviklingsmuligheter på det norske markedet, og har nå brukt en del tid på å lære markedet bedre å kjenne. Vi er derfor nå klar til å ta et større skritt der vi flytter inn i mer tidsriktige lokaler hvor det også er plass til å ekspandere, noe som naturligvis også er målet vårt, forteller adm. direktør, Peter Hartmann Berg.

Da Arkitema Architects i 2015 kjøpte norske ELN Arkitekter, ble navnene satt sammen til Arkitema/ELN Architects. Dette for at de norske kundene fortsatt skulle kunne gjenkjenne navnet. Nå, knapt to år senere, er Arkitema blitt et velkjent navn i det norske arkitektmiljøet, og tiden er derfor moden for å strømlinjeforme navnet på tvers av Skandinavia, der Arkitema Architects er den 5. største arkitektvirksomheten.

Staben av medarbeidere består nå av flere rutinerte Arkitema-krefter, samt nye, ledende medarbeidere som skal stå i spissen for utviklingen av nye forretningsområder for den norske delen av virksomheten. De nye områdene blir innen forretnings-, bolig- og skolebygg, som Arkitema har stor erfaring med fra utallige prosjekter i Danmark og Sverige.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen