Arkitema forbereder seg på vekst

Arkitema forbereder seg på vekst

Etter knappe to år i Norge, flytter Arkitema Architects inn i nye lokaler som passer til en moderne virksomhet i fremdrift.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Samtidig har ELN blitt fjernet fra det offisielle firmanavnet, og med det understreker virksomheten at man er ett samlet skandinavisk firma under navnet Arkitema Architects. I løpet av de siste månedene, har virksomheten i tillegg ansatt flere ledende medarbeidere som skal være med på å utvide nye forretningsområder.

Det er fremgang i den norske delen av Arkitema Architects. Det er ansatt noen ledende medarbeidere som skal ruste virksomheten til å være en del av den veksten som er i norsk byggeindustri nå. I starten på det nye året ble det signert en kontrakt på nytt kontorlokale med plass til ekspansjon. Kontorlokalene er i det historiske Humanismens Hus i St. Olavs gt. 27, og lokalene har akkurat gjennomgått en omfattende modernisering. Derfor ønsker Arkitema å flytte inn i moderne kontorer med historiske rammer.

Virksomheten har allerede flere større oppgaver i boks, som en ny Energi- og teknologibygning, EnTek, på Universitetet i Bergen, og et nytt Helse- og omsorgssenter på Østre Toten. Samtidig er også flere forutsetninger på plass, og derfor ser fremtiden lys ut.

- Vi ser stadig store utviklingsmuligheter på det norske markedet, og har nå brukt en del tid på å lære markedet bedre å kjenne. Vi er derfor nå klar til å ta et større skritt der vi flytter inn i mer tidsriktige lokaler hvor det også er plass til å ekspandere, noe som naturligvis også er målet vårt, forteller adm. direktør, Peter Hartmann Berg.

Da Arkitema Architects i 2015 kjøpte norske ELN Arkitekter, ble navnene satt sammen til Arkitema/ELN Architects. Dette for at de norske kundene fortsatt skulle kunne gjenkjenne navnet. Nå, knapt to år senere, er Arkitema blitt et velkjent navn i det norske arkitektmiljøet, og tiden er derfor moden for å strømlinjeforme navnet på tvers av Skandinavia, der Arkitema Architects er den 5. største arkitektvirksomheten.

Staben av medarbeidere består nå av flere rutinerte Arkitema-krefter, samt nye, ledende medarbeidere som skal stå i spissen for utviklingen av nye forretningsområder for den norske delen av virksomheten. De nye områdene blir innen forretnings-, bolig- og skolebygg, som Arkitema har stor erfaring med fra utallige prosjekter i Danmark og Sverige.

Til toppen