Arrangerer kurs med Norske arkitekters landsforbund

Arrangerer kurs med Norske arkitekters landsforbund

På forespørsel fra Norske arkitekters landsforbund (NAL) skal Sweco arrangere kurs om reguleringsplanarbeid. – Det var stor stas å bli spurt, og jeg ser det som en tillitserklæring at NAL kom til oss for hjelp, sier Kristine Månsson i Sweco.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Månsson er arealplanlegger og fagsjef for plan. Hun har ansvar for utarbeiding av kurset sammen med Sweco-kollega Ellen Flatøy, som er arkitekt. De to har den siste tiden jobbet med å få på plass et programutkast til heldagskurset, som arrangeres torsdag 28. september.

Tverrfaglig effektivitet

Kurset er først og fremst aktuelt for dem som har erfaring med reguleringsplanarbeid, og vil ta for seg sentrale problemstillinger og temaer i planlegging på regionalt, kommunalt og lokalt nivå. Man vil gå inn på ulike aktørers tenke- og arbeidsmåter i planleggingen, og se på hvilke konsekvenser disse har for muligheten til å arbeide mot en bærekraftig byutvikling. Håndtering av interessekonflikter, og tverrfaglig innsikt i samarbeidet mellom det offentlige og det private er et annet viktig tema.

Tverrfaglig fremhever Månsson som et nøkkelord.

– Som ansatt i et stort og faglig variert selskap er jeg vant til å jobbe i samspill med andre fag enn mitt eget. For å oppnå det beste og mest effektive resultatet i prosjekter kan man ikke jobbe isolert. Det lønner seg å koble på alle relevante fag allerede i en tidlig fase, og denne verdien håper vi å hjelpe arkitektene med å forstå, sier hun.

Genuint engasjement

Dagny Marie Bakke er prosjektleder i NAL. Hun mener kvaliteten på programmet er høy.

– Vi i NAL er avhengige av å samarbeide tett med eksperter innenfor ulike fagområder for å kunne tilby de beste kursene. Dette samarbeidet med Sweco har vært veldig inspirerende, og kvaliteten på programmet holder et høyt nivå! Det er flott å oppleve et så genuint engasjement for faget ved at det settes inn ressurser både på utvikling og deltakelse, og vi gleder oss til samarbeidet videre, sier Bakke.

Swecos plan- og arkitektmiljø har vokst de siste årene. Plan og prosessgruppen ved hovedkontoret består i dag av 17 medarbeidere, med lang erfaring med å håndtere komplekse planprosesser. Totalt i Sweco Norge jobber 50 medarbeidere fordelt på elleve kontorer med plan og regulering. Kristine Månsson forteller at mange av kollegene har vært med på NALs kurs tidligere, og at de synes det er stor stas å få bidra til å skape et nyttig og inspirerende kursopplegg, primært for arkitekter. Målet er å skape en engasjerende diskusjonsarena hvor deltakerne deler erfaringer og kommer med forslag til hvordan man kan møte felles utfordringer.

Utradisjonelt opplegg

Blant foredragsholderne finner man representanter fra en rekke områder, blant annet det offentlige, akademia, og entreprenørbedrifter. Swecos prosessleder og samfunnsgeograf Ida Stensbråten Harildstad vil lose kursdeltakerne gjennom dagen og sørge for både introduksjon av foredragsholdere og for gjennomføring av kursdagen. I tillegg skal Swecos arkitekt og arealplanlegger Barbara Ascher holde et innlegg om tverrfaglighet gjennom konsekvensutredninger. Månsson forteller at de vil skape et engasjerende og noe utradisjonelt kursopplegg, hvor samtlige deltakere vil bli oppmuntret til å bidra aktivt.

– Jeg tror dette blir et godt kurs for dem som jobber med reguleringsplaner, så det er bare å melde seg på!

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen