Arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

Arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

For å øke kompetansen på VDC (Virtual Design and Construction) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter arrangerer Norconsult, i samarbeid med AF Gruppen, kurs for ansatte og kunder.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kurset ledes av professor Martin Fischer fra det amerikanske Stanford-universitetet, og kursgjennomføring gir deltakerne sertifisering i regi av CIFE-instituttet ved Stanford. Kurset, som arrangeres i Sandvika, vil gå over fem dager med 25 deltakere. I første omgang arrangeres kurset rettet mot bygg- og eiendomsmarkedet. I 1. halvår 2018 vil Norconsult arrangere nok et VDC-kurs, da rettet mot anleggssektoren.

VDC gir mer omforente løsninger

– I løpet av et knapt år vil vi ha over 20 Norconsult-medarbeidere med Stanford-sertifisering innen VDC, i tillegg til de fem vi har fra tidligere. Det plasserer Norconsult helt i front når det gjelder sertifisert VDC-kompetanse i rådgiverbransjen, og vi jobber målrettet for å sikre kompetanseoverføring til resten av organisasjonen, forteller Torkil Håheim Kind, som leder BIM-satsingen i Norconsult.

– Spisskompetanse innenfor VDC gir mer omforente løsninger og bedre beslutningsgrunnlag slik at vi kan bygge rimeligere, med god kvalitet. Et samarbeid med Norconsult gjør kurset mer relevant gjennom at deltagerne representerer ulike faggrupper og kompetanseområder, ikke ulikt det vi opplever i våre prosjekter, sier Tobias Saltveit, prosjekteringsgruppeleder i AF Gruppen.

VDC gir effekt

VDC er en gjennomføringsmodell der velkjente, effektive teknikker og moderne verktøy er satt i system. Med VDC oppnår vi en mer effektiv prosjektering med fokus på verdiskapning, optimalisert bygging og økt kvalitet. Dette er mulig fordi VDC som gjennomføringsmodell gir transparente, involverende prosesser og bruker verktøy som forbedrer samspillet mellom aktørene i prosjektet.

BIM står sentralt

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er det sentrale prosjekteringsverktøyet som brukes i VDC. BIM brukes også til å dele informasjon med de involverte partene i prosjektet, og beslutningene tas direkte i en BIM-modell. Et annet sentralt element i VDC er samtidig prosjektering, også kjent som ICE (Integrated Concurrent Engineering). Samtidig prosjektering er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften i prosjektet.

Etter kurs begynner jobben

Etter VDC-kursing i Sandvika, må deltakerne jobbe med praktisk bruk av VDC i egen organisasjon, og levere månedlige rapporter om utviklingen som skjer. Dette arbeidet følges opp av Martin Fischer og hans kollegaer ved hjelp av online kollokvier over en periode på et halvt år. Deltakerne oppnår kun VDC-sertifisering når de månedlige rapportene er godkjent av Stanford.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen