Arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

Arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

For å øke kompetansen på VDC (Virtual Design and Construction) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter arrangerer Norconsult, i samarbeid med AF Gruppen, kurs for ansatte og kunder.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kurset ledes av professor Martin Fischer fra det amerikanske Stanford-universitetet, og kursgjennomføring gir deltakerne sertifisering i regi av CIFE-instituttet ved Stanford. Kurset, som arrangeres i Sandvika, vil gå over fem dager med 25 deltakere. I første omgang arrangeres kurset rettet mot bygg- og eiendomsmarkedet. I 1. halvår 2018 vil Norconsult arrangere nok et VDC-kurs, da rettet mot anleggssektoren.

VDC gir mer omforente løsninger

– I løpet av et knapt år vil vi ha over 20 Norconsult-medarbeidere med Stanford-sertifisering innen VDC, i tillegg til de fem vi har fra tidligere. Det plasserer Norconsult helt i front når det gjelder sertifisert VDC-kompetanse i rådgiverbransjen, og vi jobber målrettet for å sikre kompetanseoverføring til resten av organisasjonen, forteller Torkil Håheim Kind, som leder BIM-satsingen i Norconsult.

– Spisskompetanse innenfor VDC gir mer omforente løsninger og bedre beslutningsgrunnlag slik at vi kan bygge rimeligere, med god kvalitet. Et samarbeid med Norconsult gjør kurset mer relevant gjennom at deltagerne representerer ulike faggrupper og kompetanseområder, ikke ulikt det vi opplever i våre prosjekter, sier Tobias Saltveit, prosjekteringsgruppeleder i AF Gruppen.

VDC gir effekt

VDC er en gjennomføringsmodell der velkjente, effektive teknikker og moderne verktøy er satt i system. Med VDC oppnår vi en mer effektiv prosjektering med fokus på verdiskapning, optimalisert bygging og økt kvalitet. Dette er mulig fordi VDC som gjennomføringsmodell gir transparente, involverende prosesser og bruker verktøy som forbedrer samspillet mellom aktørene i prosjektet.

BIM står sentralt

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er det sentrale prosjekteringsverktøyet som brukes i VDC. BIM brukes også til å dele informasjon med de involverte partene i prosjektet, og beslutningene tas direkte i en BIM-modell. Et annet sentralt element i VDC er samtidig prosjektering, også kjent som ICE (Integrated Concurrent Engineering). Samtidig prosjektering er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften i prosjektet.

Etter kurs begynner jobben

Etter VDC-kursing i Sandvika, må deltakerne jobbe med praktisk bruk av VDC i egen organisasjon, og levere månedlige rapporter om utviklingen som skjer. Dette arbeidet følges opp av Martin Fischer og hans kollegaer ved hjelp av online kollokvier over en periode på et halvt år. Deltakerne oppnår kun VDC-sertifisering når de månedlige rapportene er godkjent av Stanford.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen