Arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

Arrangerer VDC-kurs med Stanford-sertifisering

For å øke kompetansen på VDC (Virtual Design and Construction) som gjennomføringsmodell i tverrfaglige prosjekter arrangerer Norconsult, i samarbeid med AF Gruppen, kurs for ansatte og kunder.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kurset ledes av professor Martin Fischer fra det amerikanske Stanford-universitetet, og kursgjennomføring gir deltakerne sertifisering i regi av CIFE-instituttet ved Stanford. Kurset, som arrangeres i Sandvika, vil gå over fem dager med 25 deltakere. I første omgang arrangeres kurset rettet mot bygg- og eiendomsmarkedet. I 1. halvår 2018 vil Norconsult arrangere nok et VDC-kurs, da rettet mot anleggssektoren.

VDC gir mer omforente løsninger

– I løpet av et knapt år vil vi ha over 20 Norconsult-medarbeidere med Stanford-sertifisering innen VDC, i tillegg til de fem vi har fra tidligere. Det plasserer Norconsult helt i front når det gjelder sertifisert VDC-kompetanse i rådgiverbransjen, og vi jobber målrettet for å sikre kompetanseoverføring til resten av organisasjonen, forteller Torkil Håheim Kind, som leder BIM-satsingen i Norconsult.

– Spisskompetanse innenfor VDC gir mer omforente løsninger og bedre beslutningsgrunnlag slik at vi kan bygge rimeligere, med god kvalitet. Et samarbeid med Norconsult gjør kurset mer relevant gjennom at deltagerne representerer ulike faggrupper og kompetanseområder, ikke ulikt det vi opplever i våre prosjekter, sier Tobias Saltveit, prosjekteringsgruppeleder i AF Gruppen.

VDC gir effekt

VDC er en gjennomføringsmodell der velkjente, effektive teknikker og moderne verktøy er satt i system. Med VDC oppnår vi en mer effektiv prosjektering med fokus på verdiskapning, optimalisert bygging og økt kvalitet. Dette er mulig fordi VDC som gjennomføringsmodell gir transparente, involverende prosesser og bruker verktøy som forbedrer samspillet mellom aktørene i prosjektet.

BIM står sentralt

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er det sentrale prosjekteringsverktøyet som brukes i VDC. BIM brukes også til å dele informasjon med de involverte partene i prosjektet, og beslutningene tas direkte i en BIM-modell. Et annet sentralt element i VDC er samtidig prosjektering, også kjent som ICE (Integrated Concurrent Engineering). Samtidig prosjektering er en målbasert møtemetodikk som bærer fremdriften i prosjektet.

Etter kurs begynner jobben

Etter VDC-kursing i Sandvika, må deltakerne jobbe med praktisk bruk av VDC i egen organisasjon, og levere månedlige rapporter om utviklingen som skjer. Dette arbeidet følges opp av Martin Fischer og hans kollegaer ved hjelp av online kollokvier over en periode på et halvt år. Deltakerne oppnår kun VDC-sertifisering når de månedlige rapportene er godkjent av Stanford.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen