Arveset gård vises frem i Venezia

Arveset gård vises frem i Venezia

Det danske arkitektfirmaet som står bak Boligbygg-prosjektet Arveset gård, stiller ut ni prosjekter på biennalen i Venezia, og Arveset er et av dem.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arveset gård ligger i bydel Alna, ved siden av Alfaset gravlund, og ble rehabilitert i 2013 og 2014. Prosjektet var unikt, både i ren designmessig forstand, men også i Boligbygg-sammenheng. Gården er verneverdig, og ble derfor satt i stand i samarbeid med byantikvaren i Oslo. Modulboligene som er satt opp inne i den gamle låven og i vognskjulet, er såkalte hardbruksboliger, og huser i dag personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Med andre ord er Arveset helt spesielt, både utvendig og innvendig.

Den gamle akergården Arveset i Strømsveien på Alna går også under navnet Alfaset, og har gitt navn både til området og til Alfaset gravlund ved siden av gården. Våningshuset på Arveset gård stod ferdig i 1849, og er et av de eldste husene i sveitserstil i Oslo. Den opprinnelige gården bestod av våningshus, en drengestue, et stabbur, et vognskjul, og en låve/driftsbygning. Gården og tunet har røtter tilbake til 1300-tallet, står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig og inngår i verneplanen for akergårdene.

Arveset gård har derfor høy kulturhistorisk verdi, og er en sentral del av Groruddalens kulturhistorie. Oslo kommune overtok Arveset gård på 1950-tallet. Noen av bygningene var etter hvert i dårlig stand, og den originale låven ble derfor revet i år 2000, mens vognskjulet ble revet i 2013.

De nye boligene på Arveset er fra 28 til 33 m2 store med stue, soverom, kjøkken og bad, og er tilpasset mennesker med sammensatte utfordringer. Personer med dobbeltdiagnose innen rus- og psykiatri har behov for oppfølging, og kan bli en belastning for bomiljøet i ordinære kommunale boliger. På Arveset bor de skjermet men sentralt, og har tilgjengelig personal på dagtid i ukedagene. I tillegg er boligene laget for å være ekstra hardføre. Oslo kommunes boligbehovsplan viser at det er stort behov for flere boliger av denne typen.

På gården får 15 beboere fra bydelene Alna, Bjerke, Stovner og Grorud hver sin bolig. Våningshuset skal brukes som personalbase.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen