Arveset gård vises frem i Venezia

Arveset gård vises frem i Venezia

Det danske arkitektfirmaet som står bak Boligbygg-prosjektet Arveset gård, stiller ut ni prosjekter på biennalen i Venezia, og Arveset er et av dem.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Arveset gård ligger i bydel Alna, ved siden av Alfaset gravlund, og ble rehabilitert i 2013 og 2014. Prosjektet var unikt, både i ren designmessig forstand, men også i Boligbygg-sammenheng. Gården er verneverdig, og ble derfor satt i stand i samarbeid med byantikvaren i Oslo. Modulboligene som er satt opp inne i den gamle låven og i vognskjulet, er såkalte hardbruksboliger, og huser i dag personer med utfordringer knyttet til rus og psykiatri. Med andre ord er Arveset helt spesielt, både utvendig og innvendig.

Den gamle akergården Arveset i Strømsveien på Alna går også under navnet Alfaset, og har gitt navn både til området og til Alfaset gravlund ved siden av gården. Våningshuset på Arveset gård stod ferdig i 1849, og er et av de eldste husene i sveitserstil i Oslo. Den opprinnelige gården bestod av våningshus, en drengestue, et stabbur, et vognskjul, og en låve/driftsbygning. Gården og tunet har røtter tilbake til 1300-tallet, står på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig og inngår i verneplanen for akergårdene.

Arveset gård har derfor høy kulturhistorisk verdi, og er en sentral del av Groruddalens kulturhistorie. Oslo kommune overtok Arveset gård på 1950-tallet. Noen av bygningene var etter hvert i dårlig stand, og den originale låven ble derfor revet i år 2000, mens vognskjulet ble revet i 2013.

De nye boligene på Arveset er fra 28 til 33 m2 store med stue, soverom, kjøkken og bad, og er tilpasset mennesker med sammensatte utfordringer. Personer med dobbeltdiagnose innen rus- og psykiatri har behov for oppfølging, og kan bli en belastning for bomiljøet i ordinære kommunale boliger. På Arveset bor de skjermet men sentralt, og har tilgjengelig personal på dagtid i ukedagene. I tillegg er boligene laget for å være ekstra hardføre. Oslo kommunes boligbehovsplan viser at det er stort behov for flere boliger av denne typen.

På gården får 15 beboere fra bydelene Alna, Bjerke, Stovner og Grorud hver sin bolig. Våningshuset skal brukes som personalbase.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen