Aspelin Ramm-prisen 2017 til «Urbane naturområder»

Aspelin Ramm-prisen 2017 til «Urbane naturområder»

Aspelin Ramm kåret sammen med Oslo Urban Arena vinneren av den årlige konkurransen «Masterpitch» for studenter innen urbanisme, byplanlegging og eiendomsutvikling.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Årets vinner er Cecilie Espedokken Vik fra Norges Miljø- og Biotekniske Universitet (NMBU) med oppgaven «Urbane naturområder – hvordan balansere hensynet til biologisk mangfold med tilrettelegging for menneskelig aktivitet».

Juryens uttalelse

I juryens uttalelse heter det blant annet: Masteroppgaven stiller følgende spørsmål: «Hvordan kan et urbant naturområde forvaltes til det beste for både det biologiske mangfoldet og for menneskets behov?» For å belyse denne problemstillingen, har kandidaten anvendt avansert teori til å utvikle 15 prinsipper som undersøker hvordan minimale inngrep kan finne en balanse mellom bruk og vern.

Oppgaven er meget grundig og utvikler en ny forståelse for hvordan den «ville» naturen kan inngå som en naturlig del av byen. Juryen som har vært sammensatt med representanter fra Universitetet i Oslo, Arkitekthøyskolen i Oslo, NMBU og Aspelin Ramm har verdsatt oppgavens relevans, ambisjon, vanskelighetsgrad, systematikk og etterprøvbarhet. Juryen mener at arbeidet er et viktig bidrag til å videreutvikle og løfte forståelsen og verdien av blå-grønne strukturer i en storbyutvikling.

Relevant for Oslo

I et intervju i forkant av utdelingen der Espedokken Vik var en av fire finalister, forklarte hun hvordan prinsippene i oppgaven også er høyst relevant for Oslo, en by mange tenker har mange grønne lommer og Marka tett på seg.

– Oslo-Marka er helt super, men den ligger ikke utenfor folk flest sin dør, og om et grøntområde er mer enn 500 meter fra boligen halveres antallet brukere. Det har vært og er fortsatt et fokus på å skape et mer sammenhengende nettverk av grøntstruktur i Oslo, og dette vil være viktig også for det regionale økosystemet. Slik vil «natur-restene» som finnes i Oslo knyttes sammen.

Verdig vinner

– Målet med konkurransen er å få frem masteroppgaver som kan bidra til bedre og mer fremtidsrettet byutvikling i Norge. Det sier Gunnar Bøyum, administrerende direktør i Aspelin Ramm og jurymedlem. Han forteller at årets konkurranse var gledelig av flere grunner

– For det første er kvaliteten på de innsendte bidragene gjennomgående svært høy. Dessuten er det interessant å se at interessen for miljø og bærekraft ikke bare er en gjenganger i nesten samtlige oppgaver – de representerer også en forbløffende grad av innovasjon og nytenkning. Som vinneren er et godt eksempel på, sier Bøyum.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen