Solceller på taket.
Solceller på taket. (Bilde: Asplan Viak)

Asplan Viak er RIM for det nye N-bygget på NTNU Gjøvik

Asplan Viak har vært energi- og miljørådgiver hele veien fra konkurranse til ferdig bygg for byggingen av det nye N-bygget på NTNU Gjøvik. Vi har gjennomført energiberegninger, inneklimasimuleringer, dagslysberegninger, utarbeidet klimagassregnskap og beregnet levetidskostnadene/LCC for bygget.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NTNU Gjøvik øker stadig studenttallet. Derfor var det nødvendig å starte byggingen av nytt undervisnings-, verksted- og kontorbygg ved universitetet. Betonmast Innlandet vant konkurransen om å få bli totalentreprenør, sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter. Asplan Viak har vært med på laget i RIM-rollen hele veien, fra konkurranse til ferdig bygg.

Nullenerginivå

Statsbygg var byggherre og stilte krav om at bygget skulle tilfredsstille såkalt «nesten nullenerginivå», i betydningen energibruk som er 25 prosent lavere enn forventet energibruk til passivhus. I tillegg ble det vektlagt godt inneklima og lave klimagassutslipp i samlet livssyklus. 

Miljøvennlig betong

Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Bygget henter varmen fra fjernvarmenettet, har energieffektiv ventilasjon og produserer elektrisitet ved hjelp av solceller på taket. Det er konstruert som en blanding av massivtre og betong. For delen av bygget som er i betong er det valgt en mer miljøvennlig betongtype enn konvensjonell betong basert på EPDer. Flere av materialene som ble valgt er kortreiste.

Arealene vil i hovedsak bestå av undervisningsrom, inkludert et stort auditorium og kafé. Det vil også inneholde en verkstedhall og laboratorier med større takhøyde. Kontorer til administrasjon og faglærere finnes på øverste plan. 

Innovative samarbeidspartnere

For å nå disse målene, måtte Asplan Viak samarbeide tett med de andre aktørene. Ved å jobbe sammen med blant annet Reiulf Ramstad Arkitekter (ARK), Ingenia (RIV), Sivilingeniør. Sv. Bolkesjø (RIE) og SBG Byggprosjekt (RIB) har vi funnet løsninger som møter Statsbygg sine krav.

Konkurransen ble påbegynt i 2015. Det ferdige bygget overleveres byggherre 21. november 2017.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen