Solceller på taket.
Solceller på taket. (Bilde: Asplan Viak)

Asplan Viak er RIM for det nye N-bygget på NTNU Gjøvik

Asplan Viak har vært energi- og miljørådgiver hele veien fra konkurranse til ferdig bygg for byggingen av det nye N-bygget på NTNU Gjøvik. Vi har gjennomført energiberegninger, inneklimasimuleringer, dagslysberegninger, utarbeidet klimagassregnskap og beregnet levetidskostnadene/LCC for bygget.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NTNU Gjøvik øker stadig studenttallet. Derfor var det nødvendig å starte byggingen av nytt undervisnings-, verksted- og kontorbygg ved universitetet. Betonmast Innlandet vant konkurransen om å få bli totalentreprenør, sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter. Asplan Viak har vært med på laget i RIM-rollen hele veien, fra konkurranse til ferdig bygg.

Nullenerginivå

Statsbygg var byggherre og stilte krav om at bygget skulle tilfredsstille såkalt «nesten nullenerginivå», i betydningen energibruk som er 25 prosent lavere enn forventet energibruk til passivhus. I tillegg ble det vektlagt godt inneklima og lave klimagassutslipp i samlet livssyklus. 

Miljøvennlig betong

Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Bygget henter varmen fra fjernvarmenettet, har energieffektiv ventilasjon og produserer elektrisitet ved hjelp av solceller på taket. Det er konstruert som en blanding av massivtre og betong. For delen av bygget som er i betong er det valgt en mer miljøvennlig betongtype enn konvensjonell betong basert på EPDer. Flere av materialene som ble valgt er kortreiste.

Arealene vil i hovedsak bestå av undervisningsrom, inkludert et stort auditorium og kafé. Det vil også inneholde en verkstedhall og laboratorier med større takhøyde. Kontorer til administrasjon og faglærere finnes på øverste plan. 

Innovative samarbeidspartnere

For å nå disse målene, måtte Asplan Viak samarbeide tett med de andre aktørene. Ved å jobbe sammen med blant annet Reiulf Ramstad Arkitekter (ARK), Ingenia (RIV), Sivilingeniør. Sv. Bolkesjø (RIE) og SBG Byggprosjekt (RIB) har vi funnet løsninger som møter Statsbygg sine krav.

Konkurransen ble påbegynt i 2015. Det ferdige bygget overleveres byggherre 21. november 2017.

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen