Solceller på taket.
Solceller på taket. (Bilde: Asplan Viak)

Asplan Viak er RIM for det nye N-bygget på NTNU Gjøvik

Asplan Viak har vært energi- og miljørådgiver hele veien fra konkurranse til ferdig bygg for byggingen av det nye N-bygget på NTNU Gjøvik. Vi har gjennomført energiberegninger, inneklimasimuleringer, dagslysberegninger, utarbeidet klimagassregnskap og beregnet levetidskostnadene/LCC for bygget.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NTNU Gjøvik øker stadig studenttallet. Derfor var det nødvendig å starte byggingen av nytt undervisnings-, verksted- og kontorbygg ved universitetet. Betonmast Innlandet vant konkurransen om å få bli totalentreprenør, sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter. Asplan Viak har vært med på laget i RIM-rollen hele veien, fra konkurranse til ferdig bygg.

Nullenerginivå

Statsbygg var byggherre og stilte krav om at bygget skulle tilfredsstille såkalt «nesten nullenerginivå», i betydningen energibruk som er 25 prosent lavere enn forventet energibruk til passivhus. I tillegg ble det vektlagt godt inneklima og lave klimagassutslipp i samlet livssyklus. 

Miljøvennlig betong

Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Bygget henter varmen fra fjernvarmenettet, har energieffektiv ventilasjon og produserer elektrisitet ved hjelp av solceller på taket. Det er konstruert som en blanding av massivtre og betong. For delen av bygget som er i betong er det valgt en mer miljøvennlig betongtype enn konvensjonell betong basert på EPDer. Flere av materialene som ble valgt er kortreiste.

Arealene vil i hovedsak bestå av undervisningsrom, inkludert et stort auditorium og kafé. Det vil også inneholde en verkstedhall og laboratorier med større takhøyde. Kontorer til administrasjon og faglærere finnes på øverste plan. 

Innovative samarbeidspartnere

For å nå disse målene, måtte Asplan Viak samarbeide tett med de andre aktørene. Ved å jobbe sammen med blant annet Reiulf Ramstad Arkitekter (ARK), Ingenia (RIV), Sivilingeniør. Sv. Bolkesjø (RIE) og SBG Byggprosjekt (RIB) har vi funnet løsninger som møter Statsbygg sine krav.

Konkurransen ble påbegynt i 2015. Det ferdige bygget overleveres byggherre 21. november 2017.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen