Solceller på taket.
Solceller på taket. (Bilde: Asplan Viak)

Asplan Viak er RIM for det nye N-bygget på NTNU Gjøvik

Asplan Viak har vært energi- og miljørådgiver hele veien fra konkurranse til ferdig bygg for byggingen av det nye N-bygget på NTNU Gjøvik. Vi har gjennomført energiberegninger, inneklimasimuleringer, dagslysberegninger, utarbeidet klimagassregnskap og beregnet levetidskostnadene/LCC for bygget.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NTNU Gjøvik øker stadig studenttallet. Derfor var det nødvendig å starte byggingen av nytt undervisnings-, verksted- og kontorbygg ved universitetet. Betonmast Innlandet vant konkurransen om å få bli totalentreprenør, sammen med Reiulf Ramstad Arkitekter. Asplan Viak har vært med på laget i RIM-rollen hele veien, fra konkurranse til ferdig bygg.

Nullenerginivå

Statsbygg var byggherre og stilte krav om at bygget skulle tilfredsstille såkalt «nesten nullenerginivå», i betydningen energibruk som er 25 prosent lavere enn forventet energibruk til passivhus. I tillegg ble det vektlagt godt inneklima og lave klimagassutslipp i samlet livssyklus. 

Miljøvennlig betong

Illustrasjon: Reiulf Ramstad Arkitekter

Bygget henter varmen fra fjernvarmenettet, har energieffektiv ventilasjon og produserer elektrisitet ved hjelp av solceller på taket. Det er konstruert som en blanding av massivtre og betong. For delen av bygget som er i betong er det valgt en mer miljøvennlig betongtype enn konvensjonell betong basert på EPDer. Flere av materialene som ble valgt er kortreiste.

Arealene vil i hovedsak bestå av undervisningsrom, inkludert et stort auditorium og kafé. Det vil også inneholde en verkstedhall og laboratorier med større takhøyde. Kontorer til administrasjon og faglærere finnes på øverste plan. 

Innovative samarbeidspartnere

For å nå disse målene, måtte Asplan Viak samarbeide tett med de andre aktørene. Ved å jobbe sammen med blant annet Reiulf Ramstad Arkitekter (ARK), Ingenia (RIV), Sivilingeniør. Sv. Bolkesjø (RIE) og SBG Byggprosjekt (RIB) har vi funnet løsninger som møter Statsbygg sine krav.

Konkurransen ble påbegynt i 2015. Det ferdige bygget overleveres byggherre 21. november 2017.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen