Automasjon innen byggfaget gir bedre HMS og økt produktivitet

Automasjon innen byggfaget gir bedre HMS og økt produktivitet

Byggeplasser er preget av tunge luft og hardt manuelt arbeid. Automasjon på bygg- og anleggsplasser er derfor et satsningsområde for flere maskinleverandører.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hvert år dør folk på norske byggeplasser. Rundt 100 får varig mén og omtrent 8.000 får skader som fører til sykefravær. Automasjon og roboter kan utføre mange av oppgavene som i dag innebærer høy risiko for ulykker og belastningsskader. Foreløpig er det innen rivning, boring, sveising, betongsprøyting og kutting at robotene har gjort sitt inntog.

Økt produktivitet, presisjon og sikkerhet

Hvert år installeres ca. 100.000 nye roboter innen industrien verden over. Industriens behov for økt produktivitet, presisjon og strenge krav til HMS har gjort robotene til et naturlig verktøy på mange arbeidsplasser. Vi har sett nærmere på roboter fra Husqvarna og hvordan disse brukes for å automatisere oppgaver på byggeplassen.

Husqvarna DXR-serie er fjernstyrte rivningsroboter som kan bevege seg gjennom vanlige døråpninger og har en kombinasjonen av funksjoner som gir mange bruksmuligheter og økt sikkerhet.

[img id="1"]

- DXR er registrert som en utstyrsbærer som ikke krever sertifisert opplæring. Vi gir opplæring lokalt ute på byggeplassen, hvor operatøren lærer å jobbe trygt og mest mulig effektivt, og gir dokumentert sikkerhetsopplæring på dette fra 01.01.2015. Maskinen oppfyller de kravene som stilles på byggeplassen til støv, vibrasjon, og støy. Det er ikke spesielle HMS-krav til bruk av maskinen utover dette, forteller Kristian Forsdahl, markedssjef i Husqvarna Construction Products Norge.

Roboter gir økt fokus HMS

- En slik maskin gir store fordeler for operatøren sammenlignet med å stå med en håndholdt piggmaskin hvor man bruker kroppen til å styre med, og hvor operatøren får alt av vibrasjon, støy og steinsprut i sin retning. Når du jobber med en rivningsrobot enten med pigg, betongsaks, eller en stålsaks står man sikkert plassert på avstand. Man slipper støy og vibrasjon samtidig som man ser godt hva man jobber med, sier Forsdahl.

Ser dere en trend mot roboter og automasjon på byggeplassen?

- Når det kommer til vibrasjon og støy ser vi en trend mot automatisering. Det er regler for hvor lenge man kan stå med en piggmaskin i løpet av en dag. Det er ikke mange minuttene i løpet av en dag det er lov å stå med en piggmaskin. Rivningsroboter er også vesentlig mer effektive, man får gjort mer arbeid i løpet av kortere tid, forklarer Forsdahl.

Er det andre områder hvor dere ser en utvikling mot automatisering?

- Spesielt med tanke på HMS har vi en del løsninger.  Veggsager har vært fjernstyrt i flere år, og er godt innarbeidet i Norge. Tradisjonelt sett må de som jobber med kjerneboring bruke en bormotor stilt opp på et borstativ som må sveives manuelt ned i underlaget. Vi har en bormater som gjør jobben enklere, man slipper å stå inntil boret, man slipper vibrasjoner i hånden, og man slipper å jobbe under ugunstige arbeidssituasjoner. Operatøren stiller inn hastighet og maskinen gjør resten av jobben. Dette frigjør tid til å forberede neste hull eller rengjøre utstyret.

- På messen World of Concrete lanserer vi en ny fjernstyrt betongslipemaskin PG 820 RC. Betongsliping med store maskiner er veldig fysisk krevende arbeid, med mye vibrasjon og mye sidekrefter. Med fjernkontroll slipper man å måtte holde i maskinen, sier Forsdahl.

Autonome maskiner fortsatt utopi

I motsetning til den relativt statiske prosessindustrien er byggeplasser et dynamisk miljø preget av fortløpende endringer. Dette gjør terskelen for automasjon og autonome løsninger i bransjen høyere.

- Det må være en operatør som styrer maskinen. Autonome roboter er fortsatt en utopi, og det finnes ingen løsning hvor man setter fra seg maskinen og trykker på “play”. Man trenger oversikt over hva man jobber med, det er masser som kan falle ned, og det er mennesker som går i veien. Det kan være forskjell i betongkvalitet og armering i samme rom. Man må passe på at den ikke kjører seg fast, og lytte til maskinen for å bruke den mest mulig effektivt. Det må fortsatt være en som overvåker jobben, avslutter Forsdahl til Fremtidens Byggenæring.

[youtube id="guW-D6Vl4Ak"]

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen