Avansert kreftsenter på vei i Oslo

Avansert kreftsenter på vei i Oslo

Arbeidet med videreutvikling av Oslo Universitetssykehus er i full gang. Teamet består av: LINK arkitektur, Multiconsult, Erichsen & Horgen, Hjellnes Consult, NIRAS, Implement Consulting Group og PwC.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

LINK arkitektur har nettopp underskrevet en kontrakt med HelseSør Øst RHF om prosjekteringstjenester i konseptfasen for nye behandlingsfasiliteter i forbindelse med Oslo Universitetssykehus sitt eksisterende Radiumhospital.

Planlegge et nytt bygg for avansert kreftbehandling i Oslo

Helse Sør-Øst RHF er en av fire helseregioner i Norge og den strategiske enheten som eier sykehusvesenet i regionen. Til sammen 2,8 millioner innbyggere blir behandlet på 11 sykehus i regionen, som strekker seg fra Lillehammer i nord til Kristiansand i sør.

- Det har vært svært god respons på denne konkurransen. Vi har hatt muligheten til å velge et team i skarp konkurranse mellom de beste deltagerne i markedet, sier prosjektdirektør Dag Bøhler i Sykehusbygg.

En erfaren samarbeidspartner

LINK arkitektur er nå i gang med å oppføre et tilsvarende behandlingstilbud i Danmark. Når Dansk Center for Partikelterapi står klart i 2018, vil det tilby den mest nøyaktige form for strålebehandling som finnes. I 2015 ferdigstilte LINK Nordens første kreftklinikk for protonbehandling; Skandionkliniken i svenske Uppsala. Gode erfaringer og kunnskap fra disse to prosjektene danner utgangspunkt for LINKs opplegg til det nye kreftsykehuset ved Oslo universitetssykehus. Prosjektet skal også finne gode løsninger som ivaretar mulig lokalisering av både protonsenter og nytt klinikkbygg, innenfor rammene av en helhetlig utbyggingsløsning for Radiumhospitalet.

Direktør for Helse og omsorg hos LINK arkitektur A/S, Mette Dan-Weibel, ser frem til arbeidet:

- Vi tar med oss vår store ekspertise og erfaring med helsebygg inn i prosjektet. Det er snakk om et veldig avansert og komplekst bygg, hvor grensen mellem teknisk utstyr og humant bygg spiller en avgjørende rolle.

[img id="1"]

Nå begynner de innledende undersøkelsene og selve konseptutviklingen. Selve anleggsarbeidet har et samlet budsjett på 3 millioner NOK.

- Sykehusbygg kan godt være en estetisk opplevelse hvor det litt sterile behandlingsmiljøet er nedtonet til fordel for sansing og romopplevelser. Vi vet at arkitekturen spiller en stor rolle i forhold til pasientens helbredelse, sier Mette Dan-Weibel.

Markedsleder innenfor helse og omsorg

I desember 2016 kjøpte LINK arkitektur det danske arkitektkontoret aarhus arkitektere, som hadde en målsetning om å bli Nordens ledende kontor innen helsearkitektur.

Avtalen med Helse Sør-Øst RHF v/Sykehusbygg HF bekrefter at vi er i stand til å gå inn i de store, komplekse prosjektene med kvalifisert rådgivning. Allerede nå bærer vår samlede sykehuskompetanse i LINK-konsernet frukter, uttaler adm. direktør Leif Øie, LINK arkitektur.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen