Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM.
Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM. (Bilde: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien)

Avfall er ressurser på avveie

Konferanse 3: Byggeprosessen i et sirkulært perspektiv ble holdt torsdag 19. oktober på Bygg Reis Deg på Norges Varemesse, Lillestrøm. Konferansen fokuserte på hvordan byggenæringen kan legge til rette for en sirkulær økonomi. Hvordan kan man tilføre mer verdi til produkter som regnes som avfall?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Svært få råvarer blir gjenbrukt eller resirkulert. Norge er en større pådriver enn mange andre land for kildesortering, og har derfor et fortrinn i overgangen til sirkulær økonomi. Likevel blir tusenvis av tonn materialer som kan gjenbrukes andre steder dumpet. Dette betyr store økonomiske tap for byggherrer, entreprenører og samfunnet. Tidligere har vi tenkt lineært. Vi har utvunnet råmaterialer, transportert og tatt dem i bruk, hvor når produktet eller tjenesten har nådd kunden mister de verdi. Dette betyr at de materialene som har blitt brukt i byggenæringen har hatt en kortere levetid. Den lineære måten å operere på fører til et overveldende bruk av ressurser, som krever at vi er nødt til å begynne å tenke sirkulært.

- Vi beveger oss vekk fra tradisjonelle maskinvarer til skytjenester og analytiske verktøy. Dette forutsetter at vi beveger oss fra selve produktet og mot ytelseseffekten, sier Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM.

Jad Oseryan fortalte videre om hvilke muligheter den nåværende byggenæringen har. Målet er en utviklingen av sirkulær økonomi hvor avfall blir til ressurser. Det er mer lønnsomt å designe produkter som er ment til å oppgraderes, fremfor å kastes, og dermed bruke komponenter fra vår egen forsyningskjede i stedet for å kaste avfall som er potensielt giftig.

- Varseltegn fra byggenæringen må tas på alvor. Vi må se på utfordringsbildet som et mulighetsrom. Vi må se på avfall som en ressurs, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Sirkulærøkonomi er fortsatt i utviklingsfasen i Norge. For å katalysere endring kreves det rammebetingelser og reguleringer som kan hjelpe til å korte ned tiden fra ord til handling. Det kreves konkretisering av kvalitetskrav som er målbare kriterier. Dette er et grunnleggende krav for å slutte å bruke materialer som blir til giftig avfall. Foredragsholdere fra AF Gruppen, Breeam-Nor og flere tar del i en bransjedugnad som jobber sammen for å lukke sirkelen i praksis.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen