Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM.
Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM. (Bilde: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien)

Avfall er ressurser på avveie

Konferanse 3: Byggeprosessen i et sirkulært perspektiv ble holdt torsdag 19. oktober på Bygg Reis Deg på Norges Varemesse, Lillestrøm. Konferansen fokuserte på hvordan byggenæringen kan legge til rette for en sirkulær økonomi. Hvordan kan man tilføre mer verdi til produkter som regnes som avfall?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Svært få råvarer blir gjenbrukt eller resirkulert. Norge er en større pådriver enn mange andre land for kildesortering, og har derfor et fortrinn i overgangen til sirkulær økonomi. Likevel blir tusenvis av tonn materialer som kan gjenbrukes andre steder dumpet. Dette betyr store økonomiske tap for byggherrer, entreprenører og samfunnet. Tidligere har vi tenkt lineært. Vi har utvunnet råmaterialer, transportert og tatt dem i bruk, hvor når produktet eller tjenesten har nådd kunden mister de verdi. Dette betyr at de materialene som har blitt brukt i byggenæringen har hatt en kortere levetid. Den lineære måten å operere på fører til et overveldende bruk av ressurser, som krever at vi er nødt til å begynne å tenke sirkulært.

- Vi beveger oss vekk fra tradisjonelle maskinvarer til skytjenester og analytiske verktøy. Dette forutsetter at vi beveger oss fra selve produktet og mot ytelseseffekten, sier Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM.

Jad Oseryan fortalte videre om hvilke muligheter den nåværende byggenæringen har. Målet er en utviklingen av sirkulær økonomi hvor avfall blir til ressurser. Det er mer lønnsomt å designe produkter som er ment til å oppgraderes, fremfor å kastes, og dermed bruke komponenter fra vår egen forsyningskjede i stedet for å kaste avfall som er potensielt giftig.

- Varseltegn fra byggenæringen må tas på alvor. Vi må se på utfordringsbildet som et mulighetsrom. Vi må se på avfall som en ressurs, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Sirkulærøkonomi er fortsatt i utviklingsfasen i Norge. For å katalysere endring kreves det rammebetingelser og reguleringer som kan hjelpe til å korte ned tiden fra ord til handling. Det kreves konkretisering av kvalitetskrav som er målbare kriterier. Dette er et grunnleggende krav for å slutte å bruke materialer som blir til giftig avfall. Foredragsholdere fra AF Gruppen, Breeam-Nor og flere tar del i en bransjedugnad som jobber sammen for å lukke sirkelen i praksis.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen