Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM.
Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM. (Bilde: Svanhild Blakstad/Byggeindustrien)

Avfall er ressurser på avveie

Konferanse 3: Byggeprosessen i et sirkulært perspektiv ble holdt torsdag 19. oktober på Bygg Reis Deg på Norges Varemesse, Lillestrøm. Konferansen fokuserte på hvordan byggenæringen kan legge til rette for en sirkulær økonomi. Hvordan kan man tilføre mer verdi til produkter som regnes som avfall?

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Svært få råvarer blir gjenbrukt eller resirkulert. Norge er en større pådriver enn mange andre land for kildesortering, og har derfor et fortrinn i overgangen til sirkulær økonomi. Likevel blir tusenvis av tonn materialer som kan gjenbrukes andre steder dumpet. Dette betyr store økonomiske tap for byggherrer, entreprenører og samfunnet. Tidligere har vi tenkt lineært. Vi har utvunnet råmaterialer, transportert og tatt dem i bruk, hvor når produktet eller tjenesten har nådd kunden mister de verdi. Dette betyr at de materialene som har blitt brukt i byggenæringen har hatt en kortere levetid. Den lineære måten å operere på fører til et overveldende bruk av ressurser, som krever at vi er nødt til å begynne å tenke sirkulært.

- Vi beveger oss vekk fra tradisjonelle maskinvarer til skytjenester og analytiske verktøy. Dette forutsetter at vi beveger oss fra selve produktet og mot ytelseseffekten, sier Jad Oseyran, Direktør for Global Center of Competence for Circual Economy i IBM.

Jad Oseryan fortalte videre om hvilke muligheter den nåværende byggenæringen har. Målet er en utviklingen av sirkulær økonomi hvor avfall blir til ressurser. Det er mer lønnsomt å designe produkter som er ment til å oppgraderes, fremfor å kastes, og dermed bruke komponenter fra vår egen forsyningskjede i stedet for å kaste avfall som er potensielt giftig.

- Varseltegn fra byggenæringen må tas på alvor. Vi må se på utfordringsbildet som et mulighetsrom. Vi må se på avfall som en ressurs, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF.

Sirkulærøkonomi er fortsatt i utviklingsfasen i Norge. For å katalysere endring kreves det rammebetingelser og reguleringer som kan hjelpe til å korte ned tiden fra ord til handling. Det kreves konkretisering av kvalitetskrav som er målbare kriterier. Dette er et grunnleggende krav for å slutte å bruke materialer som blir til giftig avfall. Foredragsholdere fra AF Gruppen, Breeam-Nor og flere tar del i en bransjedugnad som jobber sammen for å lukke sirkelen i praksis.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen