Avslører vinnerne av arkitektkonkurransen

Avslører vinnerne av arkitektkonkurransen

Onsdag 28. juni kl. 15.00 inviterer Statsbygg pressen til utstillingslokalene i Høyblokkpaviljongen. Der vil det på direkten bli kunngjort hvilke to løsningsforslag juryen har kåret som vinnere i plan – og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å planlegge det framtidige regjeringskvartalet. Som en del av denne planleggingen avholder Statsbygg en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse, eller arkitektkonkurranse som det ofte blir kalt.

En jury har vurdert de sju konkurransedeltakernes bidrag og vil onsdag presentere hvilke to som er med videre i konkurransen.

Løsningsforslaget blir lagt til grunn i arbeidet med nytt regjeringskvartal

Statsbygg vil snarlig gå i forhandlinger med de to utvalgte vinnerne om å få tildelt prosjekteringskontrakten. I oktober vil man stå igjen med ett forslag. Det er løsningsforslaget til den gruppen som får kontrakten, som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Representanter fra de sju konkurrerende gruppene vil være til stede på pressekonferansen.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen