Avslører vinnerne av arkitektkonkurransen

Avslører vinnerne av arkitektkonkurransen

Onsdag 28. juni kl. 15.00 inviterer Statsbygg pressen til utstillingslokalene i Høyblokkpaviljongen. Der vil det på direkten bli kunngjort hvilke to løsningsforslag juryen har kåret som vinnere i plan – og designkonkurransen for nytt regjeringskvartal.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har fått i oppdrag av Kommunal- og moderniseringsdepartementet å planlegge det framtidige regjeringskvartalet. Som en del av denne planleggingen avholder Statsbygg en begrenset, tverrfaglig plan- og designkonkurranse, eller arkitektkonkurranse som det ofte blir kalt.

En jury har vurdert de sju konkurransedeltakernes bidrag og vil onsdag presentere hvilke to som er med videre i konkurransen.

Løsningsforslaget blir lagt til grunn i arbeidet med nytt regjeringskvartal

Statsbygg vil snarlig gå i forhandlinger med de to utvalgte vinnerne om å få tildelt prosjekteringskontrakten. I oktober vil man stå igjen med ett forslag. Det er løsningsforslaget til den gruppen som får kontrakten, som vil bli lagt til grunn i det videre arbeidet med nytt regjeringskvartal.

Representanter fra de sju konkurrerende gruppene vil være til stede på pressekonferansen.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen