Avtale om parkanlegg på Ås

Avtale om parkanlegg på Ås

Statsbygg inngikk 7. mars avtale med Steen & Lund og Isachsen Anlegg om å bygge det nye parkanlegget på Campus Ås. Parken skal binde sammen ny og gammel campus når det nye veterinærbygget ved NMBU står klart.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har fått oppdraget med å tilrettelegge for sammenslåingen av veterinærutdanningen og Veterinærinstituttet med NMBU på Campus Ås. Dette innebærer blant annet å bygge nytt veterinærbygg på ca. 63.000 kvadratmeter og et fellesbygg på 2.100 kvm.

Campus Ås er den største samlede utbygging i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen gang. Til sammen vil nybyggene ha et bruttoareal på 74.800 kvm.

[factbox id="1"]

Forsterke kvalitetene i parkområde og skape en vakker og funksjonell utvidelse

Arbeidsfellesskapet Steen & Lund AS og Isachsen Anlegg AS vant byggeprosjektet i sterk konkurranse med syv andre tilbydere. Steen & Lund er ett av de ledende firmaene innen anleggsgartnerfaget, mens Isachsen Anlegg har sin styrke innen grunnarbeider.

- Vi gleder oss til samarbeidet om å bygge en ny, flott og velfungerende park til glede for NMBU, Veterinærinstituttet og besøkende, sier byggherredirektør Synnøve Sandberg i Statsbygg.

Artikkelen fortsetter under bildet.

[img id="2"]

De planlagte park- og landskapsområdene på om lag 100 mål skal både forsterke kvalitetene i dagens flotte parkområde og skape en vakker og funksjonell utvidelse mot den nye delen av campus på NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Løsninger på overvannshåndtering

Overvannshåndtering er en sentral del av prosjektet der vann samles, fordrøyes og renses i åpne løsninger. Det skal blant annet bygges et vannspeil sentralt i parken, et bekkeløp som har funksjon som flomvei og fordrøynings- og renseanlegg. Parken skal beplantes med et stort antall busker, stauder og trær. Skjøtselen de tre første årene er en viktig del av avtalen som skal sikre god etablering av parkanlegget.

Arbeidet starter opp i månedsskiftet april/mai. Kontrakten har en verdi på 150 millioner kroner.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen