Leif Øie, styreleder i Samarbeid for digitalisering i BAE-sektoren, sier det er stort engasjement i hele bransjen.
Leif Øie, styreleder i Samarbeid for digitalisering i BAE-sektoren, sier det er stort engasjement i hele bransjen. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

BAE samarbeider om digitalisering

I mai ble foreningen Samarbeid for digitalisering i BAE-sektoren stiftet, etter et initiativ fra BNL. Nå skal bygg, anlegg og eiendom implementere digitalisering bredt i en stor næring.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Stiftelsesmøtet viser at det er et stort engasjement i hele verdikjeden, fra arkitekter og planleggere til entreprenører og driftspersonell. Formålet med etableringen er å bidra til økt effektivisering i BAE-bransjen.

– Bredden blir en av styrkene til foreningen. Det holder ikke at bare arkitekten eller entreprenøren har kommet langt på digitalisering. Det må henge sammen gjennom hele verdikjeden, sier styreleder i Samarbeid for digitalisering, Leif Øie.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Ulike faggrupper jobber på forskjellige tidspunkt i store prosjekter. For å unngå for mye manuelt arbeid er det viktig at alle data er på en digital plattform, slik at nye aktører kan ta informasjonen videre i prosessen, mener Øie som til daglig er adm. dir. i Link Arkitektur.

Viktig kompetanseheving

Akademia er med, og foreningen har bred støtte fra blant annet NTNU/Sintef-miljøet. Kompetanse blir en viktig faktor i digitaliseringen.

– Kompetanseheving og utdanning blir en sentral del i arbeidet. Foreningen vil blant annet fasilitere temabaserte arbeidsgrupper. Det er viktig for å kunne samordne en hel bransje. I dag er det mange gode individuelle initiativ. Nå er utfordringen å få dette til å virke sammen, sier Øie.

Digitalisering må henge sammen gjennom hele verdikjeden.

- Leif Øie

Store aktører går foran, og mange har kommet etter. Noen ganger er det arkitekter og rådgivere som er langt fremme med BIM-modeller, mens tegninger ute på byggeplassen tas ut på papir. Andre ganger kommer det papirtegninger til en entreprenør som jobber digitalt.

  Foto: Erik Burås / Studio B13

– Skal digitale modeller fungere effektiv må de hele tiden oppdateres. Ikke bare på endringer i planleggingsfasen, men de må også vise hva som faktisk er bygget. Noen skal videreutvikle prosjektet, det kan være en vei med nytt trafikkmønster eller et bygg med endret brukerbehov. Med et digital grunnlag har man et mye bedre utgangspunkt for å jobbe videre.

– Som leder for et arkitektselskap ser jeg lett hva det er som ganger oss i vår isolerte del av verdikjeden. Foreningen må arbeide med å finne ut hvordan vi kan utnytte digitalisering i hele verdikjeden, mener Øie.

Store datamengder

En utfordring er at digitaliseringen skaper store datamengder. I et prosjekt er man ikke helt sikre på hva som er viktig å ta med og hva som man kanskje ikke trenger. Derfor samler man på alt av data, og BIM-modellene kan bli enormt store. Og skal dette håndteres med bedre dataverktøy kan det bli kostbart.

Skal digitale modeller fungere effektivt, må de hele tiden oppdateres.

- Leif Øie

– Digitaliseringen er tross alt på et veldig tidlig stadium. Vi vil se en eksponentiell utvikling de neste 5-10 årene, tror Øie.

– Vi må se hvilke røde tråder vi kan følge, hvordan vi kan få det hele til å henge sammen. Vi ser på hva akademia utdanner av nye ressurser og hva det er de lærer. Vi ser på hvilke verktøy ingeniørene tar i bruk. Hva er det vi kan nyttiggjøre oss?

  Foto: Erik Burås / Studio B13

Nå er Samarbeid for digitalisering i BAE-sektoren formelt stiftet, neste oppgave er å etablere et sekretariat.

– Vi har en målsetting om øke konkurransekraften for BAE-næringen i Norge, da må vi samarbeide om digitalisering på tvers av bransjene med norske aktører og organisasjoner. Men det kan tenkes at vi også vil delta i internasjonalt samarbeid om det kan være nyttig for vårt arbeid, sier Øie.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen