Bærekraftig bruk av betong i moderne tid

Bærekraftig bruk av betong i moderne tid

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Årsaken er at betong er robust, rimelig, lett tilgjengelig i store volumer og har lang levetid.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk av Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser.

Løsningen for utvikling av moderne bærekraftig betong finnes ikke i Romertiden slik det i sommer er hevdet i flere artikler i media.

Bærekraftig betong forutsetter at produktene og konstruksjonene er både miljøvennlige, økonomisk lønnsomme og at det benyttes sikre prosesser under bygging og drift. Det er kjent i byggenæringen at tradisjonell sementproduksjon globalt sett skaper store klimagassutslipp. Det benyttes utslippstall som viser at verdens sementproduksjon står for mellom 5 og 8 % av det totale menneskeskapte CO2-utslippet. Dagens sement er basert på brenning av kalkstein ("Portlandsement"), hvor CO2 er biprodukt. Tallene blir så høye fordi betong, sammen med andre sementbaserte produkter, brukes i langt større grad enn andre byggematerialer i kraft av sine gode egenskaper. Heldigvis har man i store deler av verden begynt å ta denne realiteten innover seg, og det forskes på mange områder for å bedre klimaavtrykket til betong som byggemateriale. Norcem har f.eks. en visjon om å gjøre betong til et klimanøytralt byggemateriale innen 2030.

For å løse dagens utfordringer, må de beste løsningene for de tekniske, økonomiske og miljømessige egenskapene være basert på nyere forskning og utvikling

Heldigvis har betongbransjen i Norge, Europa og andre deler av verden et stort fokus på å utvikle betong til å bli et enda mer bærekraftig materiale ved å ta i bruk nye materialer og utførelsesmetoder.

I Norge er bl.a. bransjen samlet i en felles satsning som har fått tittelen BETONGløftet, hvor man ønsker å synliggjøre og kommunisere de aller beste bærekraftige løsningene for betong og betongkonstruksjoner gjennom utvalgte forbildeprosjekter, se mer om dette på betongloftet.no.

[img id="1"]

Ved SINTEFs og NTNUs forskningsmiljøer er det flere spennende forskningsprosjekter på gang i samarbeid med byggebransjen, hvor målene er mer bærekraftige bygg og konstruksjoner. Forskningen retter seg blant annet mot å bedre styrke- og bestandighetsegenskapene, redusere materialforbruk, industrialisering av bygging, utvikle nye bindemidler (sementer) som inneholder mindre andel Portlandsement, nye armeringsprodukter eller finne nye materialkombinasjoner. Dette kan f.eks. være betong i kombinasjon med tre, stål eller aluminium, hvor de beste egenskapene fra hvert materiale utnyttes optimalt.

Romernes kompetanse suppleres daglig med moderne betongteknologi i alle bygg og anlegg. For å løse dagens utfordringer, må de beste løsningene for de tekniske, økonomiske og miljømessige egenskapene være basert på nyere forskning og utvikling. Den flerfaglige betongforskningen viser veien til framtidens byggemateriale.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen