Bærekraftig bruk av betong i moderne tid

Bærekraftig bruk av betong i moderne tid

Betong er verdens mest brukte byggemateriale. Årsaken er at betong er robust, rimelig, lett tilgjengelig i store volumer og har lang levetid.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk av Jan Eldegard Hjelle, Byggutengrenser.

Løsningen for utvikling av moderne bærekraftig betong finnes ikke i Romertiden slik det i sommer er hevdet i flere artikler i media.

Bærekraftig betong forutsetter at produktene og konstruksjonene er både miljøvennlige, økonomisk lønnsomme og at det benyttes sikre prosesser under bygging og drift. Det er kjent i byggenæringen at tradisjonell sementproduksjon globalt sett skaper store klimagassutslipp. Det benyttes utslippstall som viser at verdens sementproduksjon står for mellom 5 og 8 % av det totale menneskeskapte CO2-utslippet. Dagens sement er basert på brenning av kalkstein ("Portlandsement"), hvor CO2 er biprodukt. Tallene blir så høye fordi betong, sammen med andre sementbaserte produkter, brukes i langt større grad enn andre byggematerialer i kraft av sine gode egenskaper. Heldigvis har man i store deler av verden begynt å ta denne realiteten innover seg, og det forskes på mange områder for å bedre klimaavtrykket til betong som byggemateriale. Norcem har f.eks. en visjon om å gjøre betong til et klimanøytralt byggemateriale innen 2030.

For å løse dagens utfordringer, må de beste løsningene for de tekniske, økonomiske og miljømessige egenskapene være basert på nyere forskning og utvikling

Heldigvis har betongbransjen i Norge, Europa og andre deler av verden et stort fokus på å utvikle betong til å bli et enda mer bærekraftig materiale ved å ta i bruk nye materialer og utførelsesmetoder.

I Norge er bl.a. bransjen samlet i en felles satsning som har fått tittelen BETONGløftet, hvor man ønsker å synliggjøre og kommunisere de aller beste bærekraftige løsningene for betong og betongkonstruksjoner gjennom utvalgte forbildeprosjekter, se mer om dette på betongloftet.no.

[img id="1"]

Ved SINTEFs og NTNUs forskningsmiljøer er det flere spennende forskningsprosjekter på gang i samarbeid med byggebransjen, hvor målene er mer bærekraftige bygg og konstruksjoner. Forskningen retter seg blant annet mot å bedre styrke- og bestandighetsegenskapene, redusere materialforbruk, industrialisering av bygging, utvikle nye bindemidler (sementer) som inneholder mindre andel Portlandsement, nye armeringsprodukter eller finne nye materialkombinasjoner. Dette kan f.eks. være betong i kombinasjon med tre, stål eller aluminium, hvor de beste egenskapene fra hvert materiale utnyttes optimalt.

Romernes kompetanse suppleres daglig med moderne betongteknologi i alle bygg og anlegg. For å løse dagens utfordringer, må de beste løsningene for de tekniske, økonomiske og miljømessige egenskapene være basert på nyere forskning og utvikling. Den flerfaglige betongforskningen viser veien til framtidens byggemateriale.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen