Slik kan en reguleringsplan fremstilles digital og 3-dimensjonalt. Prøveprosjekt fra Skeikampen.
Slik kan en reguleringsplan fremstilles digital og 3-dimensjonalt. Prøveprosjekt fra Skeikampen. (Illustrasjon: Multiconsult)

Bedre forståelse med 3-dimensjonale reguleringsplaner

Multiconsult utforsker nå hvordan reguleringsplaner kan visualiseres 3-dimensjonalt ved hjelp av digitale verktøy. Målet er å gi bedre innsikt og forståelse av volum, omfang og konsekvenser av foreslåtte tiltak.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En reguleringsplan skal visualisere arealbruk og bebyggelse i et område. I dag fremstilles som regel slike reguleringsplaner på et kart der ulike områder markeres med forskjellige farger avhengig av bruksområder. Et slikt plankart kan være utfordrende å forstå, og gi lite informasjon om de konsekvensene som planen vil kunne medføre. 

– En digital og 3-dimensjonal modell gir en mye bedre oversikt over konsekvensene av tiltakene som planen legger til rette for, spesielt med tanke på hvilke volumer det legges opp til ved maksimal utnyttelse. En slik visualisering har stor verdi for utbyggere, saksbehandlere, politikere og befolkningen, fordi det blir lettere å forstå hva området skal brukes til, og hvilke størrelser og volum det legges til rette for, sier seksjonsleder Ingrid Norén Bjørklund i Multiconsult.

Medvirkning og åpne prosesser er viktige fokusområder i arealplanlegging, og manglende kommunikasjon i form av visualisering kan føre til unødvendige påkjenninger for både berørte, planmyndighet og planleggere.

Pilotprosjekter

Multiconsult er en av aktørene på markedet som ligger langt fremme på dette feltet. Selskapet har blant annet, testet ut ulike metoder for visualisering og oppbygging av 3-dimensjonal plan for et tidligere utbyggingsprosjekt, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hensikten med prosjektet var å kartlegge hvordan digitale 3-dimensjonale-modeller kan settes opp og hvordan de kan brukes for å visualisere en reguleringsplan.

– Vi har gjennomført flere pilotprosjekter med 3-dimensjonale reguleringsplaner. Dette kan gjøres på et veldig grovt nivå, hvor man illustrerer hvor store volumer de ulike områdene vil få på bakgrunn av byggegrenser og møne/gesimshøyde, men man kan også utarbeide mer detaljerte modeller som bedre skisserer rammene for enkeltbygninger, sier Ingrid Norén Bjørklund.

Digitale og 3-dimensjonale reguleringsplaner er en del av en mer omfattende digitalisering av byggeprosjekter igangsatt av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. På sikt er planen at både reguleringsplan og byggesaksbehandling vil skje gjennom digitale prosesser. Dette skjer i tråd med en generell trend hvor prosjektering i økende grad blir BIM-basert, digital og 3-dimensjonal.

– I tillegg til visualiseringsaspektet vil dette bli et verktøy for byggesaksbehandlere med mulighet for tidsbesparing og dermed økt produktivitet og kostandseffektvisering i forbindelse med byggesaker. Multiconsult vil derfor fortsette satsingen på 3D-plan i flere prosjekter i tiden fremover, påpeker Bjørklund. 

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen