Ber Statsbygg utdype forslag om byform i regjeringskvartalet

Ber Statsbygg utdype forslag om byform i regjeringskvartalet

- Statsbyggs forslag til byformprinsipper er et godt grunnlag for videre arbeid med et moderne regjeringskvartal med åpne byrom. Regjeringen ønsker at Statsbygg gjør flere vurderinger, blant annet av videre bruk av regjeringsbygget R5. Det kan bety mindre behov for nybygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i dag gitt Statsbygg føringer for det videre arbeidet med planlegging av nytt regjeringskvartal. Statsbygg skal blant annet vurdere muligheten for å øke utnyttingen av tomtene sentralt i regjeringskvartalet, for eksempel ved å bygge et tilbygg til Høyblokka eller øke høyden på et av de foreslåtte nybyggene. Samtidig er det klart at Høyblokka skal rehabiliteres og tilrettelegges for aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Statsbygg skal også vurdere omfanget av sikkerhetssonen i gatene rundt kvartalet.

- Regjeringskvartalet skal ha levende og åpne byrom samtidig som sikkerheten skal ivaretas. Når vi ber Statsbygg utdype deler av sitt forslag er det også for å finne gode sikkerhetsløsninger som gir levende og tilgjengelige byrom i og rundt kvartalet, sier Sanner.

I brevet ber departementet Statsbygg vurdere om hele eller deler av R5, regjeringsbygget vest for Akersgata, kan brukes til departementsformål. R6 vil av sikkerhetshensyn ikke inngå i det nye regjeringskvartalet.

Det nye regjeringskvartalet skal fortsatt planlegges for totalt 5700 arbeidsplasser i nye og eksisterende bygg. Det skal videre planlegges for 23 m² brutto per ansatt i kvartalet. Dette er i tråd med rammen som regjeringen fastsatte som foreløpig arealramme i 2014. En reduksjon i arealnormen vil bli vurdert i forbindelse med det videre arbeidet med rom- og funksjonsprogram. Dette arbeidet avsluttes i løpet av 2016.

- Morgendagens kunnskapsarbeidere skal finne gode og attraktive arbeidsplasser i regjeringskvartalet.  Arbeidsplassene skal utformes slik at de fremmer samarbeid og legger til rette for å ta i bruk ny teknologi. De ansatte og tillitsvalgte er viktige i dette arbeidet, sier Sanner.

Føringene kommer etter at Statsbygg i oktober la frem sitt forslag til byformprinsipper for regjeringskvartalet. Byformforslaget og det nye oppdraget er en del av forarbeidene til ny reguleringsplan for området.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen