Bergen har fått sitt første BREEAM Excellent-bygg

Bergen har fått sitt første BREEAM Excellent-bygg

Multiconsults lokaler i Nesttunbrekka 99 har nå fått sertifikatet på at bygget har oppnådd excellent, etter miljøstandarden BREEAM NOR. Dette gjør det til Bergens mest miljøvennlige kontorbygg.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av det internasjonale miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM, Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger. Det gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftig bygg i praksis.

– Byggebransjen blir stadig mer miljøbevisst, ikke minst fordi både utbyggere og leietakere krever dokumenterte energieffektive løsninger og miljøsertifisering. Dette er en utrolig positiv trend og vi er stolte av å ha prosjektert et kontorbygg som har blitt Bergens mest miljøvennlige. Multiconsult er også leietakere i bygget, og vi håper med vår fagkunnskap å kunne bidra til stadig flere passivhus i Bergen i tidene fremover, sier Kari Sveva Dowsett, Direktør Forretningsenhet Vest Multiconsult.

Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon i ni kategorier: ledelse, helse og innemiljø,energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk, økologi og forurensning. Den strekker seg mye lenger enn myndighetenes minimumskrav. Nybygget på Nesttunbrekka er definert som passivhus og er det første bygget i Bergen som oppfyller alle de strenge miljøkravene.

– For Multiconsult har det vært viktig at kontorlokalene kombinerer miljø- og energieffektive løsninger med topp funksjonalitet. Videre har nærhet til bybane, tilrettelegging for sykling til jobb og elbilparkering vært viktig i valget av våre nye lokaler, sier Dowsett.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen