- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030, mener Lysfjord.
- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030, mener Lysfjord.

Bergen kommune inngår energisparekontrakt med ÅF Advansia

Bergen kommune og ÅF signerer kontrakt om energibesparelser (EPC) for 17 av sine bygninger.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Målet er å redusere kostnadene for energi, effekt og vann med ca 50% for disse bygningene hvilket innebærer en besparelse på 8,5 GWh, forteller Torfinn Lysfjord, som er seksjonssjef for dette området i ÅF Advansia.

Garanterer for energi- og effektbesparelsen

Det spesielle med denne tjenesten er at ÅF Advansia garanterer for energi- og effektbesparelsen for den definerte bygningsmassen. Forutsetningen er at det gjennomføres fysiske tiltak i bygningsmassen innenfor gitte investeringsrammer. Bergen kommune har avsatt en investeringsramme på ca 30 MNOK inkl. mva. for å redusere driftskostnadene for disse bygningene.

- Med utstrakt bruk av energisparekontrakter i eksisterende bygningsmasse kan vi løse Norges klimaforpliktelser innen byggenæringen på en god måte før 2030. For nybygg er regelverket allerede på plass med passivhus, strengere TEK’er, Breeam, osv., men potensialet er så mye større i eksisterende bygningsmasse. Potensialet for besparelser er stort, både innen offentlig sektor og hos private aktører som forvalter store eiendomsmasser, fortsetter Lysfjord.

EPC-modellen består av 3 faser; analyse, entreprise og drift. I analysefasen gjennomføres en enøk-analyse for å identifisere relevante tiltak. Deretter gjennomføres entreprisen med prosjektering, anskaffelse og installasjon av produkter for å sikre optimale resultater i leveransen.       I siste fasen, som er driftsfasen, overvåkes bygget, avvik korrigeres og besparelser måles.

Maria Nordin fra ÅF Advansia er prosjektleder og utdyper videre at det besnærende med modellen er at Bergen kommune tar tak i de lønnsomme og hensiktsmessige tiltakene for å få ned energiforbruket i boligmassen. Det er positivt at kommunenes fokus er å gjøre reel enøk og ikke bare studier, analyser, vurderinger og sertifiseringer av bygningsmassen av ymse slag.

Tenker nytt med EPC

Bergen kommune har stort fokus på miljø og jobber målrettet for å redusere kommunens energiforbruk. EPC er valgt som et av verktøyene for å nå kommunens klimamål. Innen 2020 vil EBE spare 15 % energi, i forhold til snitt 2015 - 2017. EPC pilot prosjektet, vil bidra til at EBE når sitt energisparemål om å spre ytterligere energi, fra 2020 til 2030. Innen 2030 har EBE mål om å spare 25 % energi, i forhold til snitt 2015-2017.

Etat for bygg og eiendom er en av Vestlandets største bygg- og eiendomsforvaltere med rundt én million kvadratmeter bygningsmasse. 17 av byggene, alt fra barnehager, skoler, sykehjem og brannstasjoner, er plukket ut for å være med i prosjektet.

-Energiforbruket i de utvalgte byggene vil raskt reduseres til det halve, og i tillegg får byggene oppgradert sine tekniske anlegg. En viktig del av EPC er at kommunenes driftspersonell blir opplært til å drifte de nye installasjonene optimalt, slik at energiforbruket fortsetter å holde seg lavt etter at kontrakten med ÅF Advansia er avsluttet, sier Marte Paus Vadem, EPC-fasilitator for Bergen kommune.

Analysefasen av de 17 byggene skal pågå fram til april 2018. Etter planen starter gjennomføringen av utvalgte tiltak høsten 2018. 1.1.2020 er det planlagt at alle ønskede tiltak er installert og energiforbruket redusert, og garantifasen begynner.

BÆREKRAFT/25. mai 2018

Stor interesse for mer kunnskap om bærekraftig bygg

Nordens største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur kommer for første gang til Oslo i oktober. Danskene bak møtestedet har blitt godt mottatt med mange henvendelser fra interesserte utstillere, og har oppstartet samarbeid med blant andre Bellona, OREEC og Omsorgsbygg. Les hele saken

BYUTVIKLING/25. mai 2018

Fra sentrumsdød til sentrumsglød

Kullkranbrua løfter den slitne havna i Aarhus. Den nedlagte flyplassen huser et kunst- og kultursenter. Den tomme butikken har blitt pop-up-shop, verksted, drivhus og grendehus. Torsdag 31. mai åpner DOGA to store utstillinger som viser hvordan vi kan ta i bruk byenes ressurser på nye måter og skape nytt liv i tomme lokaler. Les hele saken

Til toppen