Vinnerprosjekt 2015: Stormen, av DRDH Architects.
Vinnerprosjekt 2015: Stormen, av DRDH Architects. (Foto: Fin Serck Hanssen)

Betongelementprisen 2017 er tildelt Longva Arkitekter AS for Smestad Gjenbruksstasjon

Betongelementprisen gis som anerkjennelse for talentfull og god arkitektonisk bruk av betongelementer i et byggverk. Det er en arkitekturpris stiftet av Betongelementforeningen, Norske arkitekters landsforening og Rådgivende Ingeniørers Forening.

  • betong
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Smestad gjenbruksstasjon er Norges første gjenbruksstasjon for publikum hvor all håndtering av avfall foregår under tak. Et arealmessig stort program er løst på en trang tomt mellom Ullernschausseen og boligområde bak. Gjennom et grønt og landskapelig tak nedtones bygget mot friarealet og bebyggelsen bak samtidig som den er godt eksponert og lett tilgjengelig fra Ringveien. 

Prosjekteringsteam

Logistikk og trafikkmønster har vært avgjørende for utforming og dette har resultert i en tydelig og

Prosjektopplysninger:

Kategori: Gjenbruksstasjon

Byggherre: Oslo Kommune

Arkitekt: Longva Arkitekter AS

Landskapsarkitekt: Grindaker as landskapsarkitekter

Rådgivere: Høyer Finseth (RIB), Norconsult AS (RIV og RIE), TekØk Rådgivning AS (RIBr), Brekke & Strand AS (RIA)

Størrelse:  6000 kvm BTA

Sted: Ullernchausséen 26, 0379 Oslo

Prosjektperiode: 2011 - 2016

Betongelementer: Opplandske Betongindustri AS

funksjonell gjenbruksstasjon.  Bygget bærer preg av at prosjekteringsteam og oppdragsgiver har samarbeidet godt og det er lagt stor vekt på programmering med henblikk på de ulike aspekter ved gjenvinning.  Publikum og drift er adskilt og klart definert gjennom to nivåer i en åpen hall, mens kontor, personalrom med mer er samlet i klimatisert del i enden av bygget.

Bygget er utformet som en kombinasjon av betongelementer, tegl, stål, korténstål og tre. Det er benyttet betongelementer der det er naturlig, i hovedkonstruksjon, mot fjell og i endegavlen.  Bruk av lyst tilslag i betongelementene og søyler forsterker et lett og lyst uttrykk inne i hallen. Enkelte elementer har et grafisk relieff og integrert skilting som gir et ryddig og helhetlig uttrykk i hallen.

Den integrerte skiltingen, elementenes relieff og de skarpe kantene indikerer høy kvalitet i produksjons- og montasjeprosessen. Mønsteret og den integrerte skiltingen er skapt med former som er bygget i tre, der relieffet og skiltingen er skåret ut og lakkert før elementene ble støpt ut.

Veggelementenes overflater er jevne og  presise med liten farge- eller teksturvariasjon. Dette er krevende å oppnå, og er et resultat av grundig rengjøring av formene og at produksjonsprosessen er gjennomført ensartet fra element til element.

Et bygg som gir merverdi til samfunnet

Fasaden mot veien er delikat komponert hva gjelder materialitet og farger. Sammen med det asymmetriske taket danner fasaden en rytme som bryter  ned det lange volumet. Sedumtaket danner en femte fasade som er behagelig å se ned på fra boligene. Fokus har ligget på bruk av vedlikeholdsfrie materialer i samsvar med byggets funksjon og miljøambisjoner.  Prosjektet framstår helhetlig og vitner om stor omtanke for detaljer i alt fra teknisk infrastruktur og utomhus til material- og fargevalg.  Smestad gjenbruksstasjon representerer en ny bygningstype og oppleves som et forbilde på hvordan offentlige service-/ publikumsbygg bør utformes. Gjennom høy arkitektonisk kvalitet understrekes gjenbrukstasjonens viktige rolle i dagens samfunn og bygget skaper en attraktiv opplevelse for både ansatt, kunde og nabolag. Det er prisverdig at man ser muligheten til å løfte en slik nøktern funksjon til et bygg som gir merverdi til samfunnet.  På bakgrunn av dette har juryen besluttet at betongelementprisen for 2017 skal tildeles Longva Arkitekter for arbeidet med Smestad gjenbruksstasjon.

Prisen tildeles 18 desember på Smestad Gjenbruksstasjon, arkitekten vil gi publikum en omvisning og presentasjon av prosjektet. Arrangementet starter kl 12:00 Juryen oppfordrer alle interesserte til å melde seg på ved å følge denne linken.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen