Betonmast bygger 92 leiligheter i Molde

Betonmast bygger 92 leiligheter i Molde

Betonmast har signert samarbeidsavtale med Brunvoll Strandgata AS om oppføring av boligbygg med 92 leiligheter på Brunvollkvartalet sentralt i Molde.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Betonmast vant kontrakten etter en anbudskonkurranse. Avtalen er i første omgang en samspillsavtale i prosjekteringsfasen, med intensjon om byggestart etter sommeren, forutsatt salg.

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt boligbygg på ca 13.000 m2, med underliggende garasjeanlegg. De 92 leilighetene vil ha variert størrelse, og vil ligge flott til med ved sjøen, med sørvendt og beliggenhet mot fjord og fjell.

Eksisterende bygg på det gamle industriområdet Brunvoll skal rives. Omregulering til boliger vil tilføre Molde sentrum et nytt og flott område til glede for byens beboere.

Prosjekteringsfasen er allerede i gang, og forutsatt salg vil oppstart bygging være etter sommeren. Planlagt innflytting/overlevering er medio 2018.

Kontraktssummen er på ca 200 MNOK.

BELYSNING/23. februar 2018

Faglig ekspertise på lys må inn allerede i forprosjektet

– Det er viktig at de som skal planlegge belysningen i et bygge- eller oppussingsprosjekt kommer inn så tidlig som mulig i prosessen. Aller helst i forprosjektet. Riktig lys er en forutsetning for at de som skal bruke arealene, vil trives og være produktive der. Planlegging av et lysanlegg handler om å ta hensyn til brukernes behov samtidig som det skal utgjøre en helhet både funksjonelt og estetisk. Belysningen utgjør i tillegg ca. 20% av det totale energibruket i et kontorbygg så sparepotensialet er stort. Les hele saken

Til toppen