Betonmast bygger 92 leiligheter i Molde

Betonmast bygger 92 leiligheter i Molde

Betonmast har signert samarbeidsavtale med Brunvoll Strandgata AS om oppføring av boligbygg med 92 leiligheter på Brunvollkvartalet sentralt i Molde.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Betonmast vant kontrakten etter en anbudskonkurranse. Avtalen er i første omgang en samspillsavtale i prosjekteringsfasen, med intensjon om byggestart etter sommeren, forutsatt salg.

Prosjektet omfatter oppføring av et nytt boligbygg på ca 13.000 m2, med underliggende garasjeanlegg. De 92 leilighetene vil ha variert størrelse, og vil ligge flott til med ved sjøen, med sørvendt og beliggenhet mot fjord og fjell.

Eksisterende bygg på det gamle industriområdet Brunvoll skal rives. Omregulering til boliger vil tilføre Molde sentrum et nytt og flott område til glede for byens beboere.

Prosjekteringsfasen er allerede i gang, og forutsatt salg vil oppstart bygging være etter sommeren. Planlagt innflytting/overlevering er medio 2018.

Kontraktssummen er på ca 200 MNOK.

Til toppen