Betonmast med to nye kontrakter på over en milliard

Betonmast med to nye kontrakter på over en milliard

Betonmast fortsetter å hente store kontrakter. Siste uke inngikk Betonmast to kontrakter med en verdi på over en milliard kroner, gjennom datterselskapet Betonmast Selvaagbygg.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

For USBL skal selskapet bygge 159 leiligheter på Lørenskog, mens rundt 440 boliger skal bygges på et nytt, stort prosjekt på Løren for Selvaag Bolig.

[img id="1"]

For USBL skal Betonmast bygge Solheimstunet på Lørenskog. Prosjektet består av 159 leiligheter med underliggende parkeringsanlegg. Oppstart avhenger av salget som starter i november, men antatt og avtalt framdrift er oppstart prosjektering i mai og bygging i september neste år. Kontraktsverdien er på 340 MNOK.

For Selvaag Bolig skal Betonmast utvikle, rammesøke og bygge ca 440 boliger på «OBS-tomta» i Lørenveien 57-63 på Løren. Utviklings- og rammesøknadsarbeidet er allerede i full gang og første rammesøknad skal være levert 1. februar neste år. Salgsstart er planlagt til mai 2016. Detaljprosjektering starter i september 2016 og oppstart bygging i februar 2017, mens prosjektet ferdigstilles i desember 2020. Kontraktsverdien er på om lag 900 MNOK.

Til toppen