Bidrar til renovering av gammel perle

Bidrar til renovering av gammel perle

BIM i alle ledd da Rambøll utfører tverrfaglig prosjektering av Aspåsen skole.

  • BIM
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Barne- og kulturskolen er et signaturbygg sentralt i Bodø. Bygget, fra 1966, skal gjennom en omfattende ombygging for å tilpasses dagens behov. I tillegg skal skolen utvides fra en 2 parallell til en 3 parallell på alle klassetrinn. Rambølls tverrfaglige team av arkitekter, landskapsarkitekter og tekniske fagekspertise, har allerede begynt på jobben.

Kompleks jobb

Skolen har i dag rundt 340 elever og 45 ansatte. Byggets form viser «en båt til ankers i midnattssolen». Det er en stor jobb som må gjøres. Blant annet blir det full sanering av asbest og andre miljøgifter, samt oppgradering av nye og tidsriktige tekniske anlegg. Oppdraget omfatter også skolens uteområder, inkludert adkomstforhold og trafikksikkerhet, for å nevne noe.

-Prosjektet er spennende, men også komplekst. Blant annet på grunn av byggets signaturform som vil kreve gode integrerte løsninger. Det blir også et viktig fokus å ivareta byggets spesielle karakter og verdi. Vårt rådgivingsteam har en spennende jobb foran seg for å komme frem til de beste løsningene for kunden, Bodø Kommune, og til slutt barna og alle som skal bruke skolen, kommenterer arkitekt Siri Rørholt og seniorrådgiver bygningsfysikk Ferry Smits, begge fra Rambøll.

BIM i alle ledd

For å kunne prosjektere med riktig grunnlag, har byggherren ordnet med en 3D-modell basert på eksisterende tegninger. IFC filen skal brukes videre i prosjekteringen, der man gjennom hele prosessen kommer til å oppdatere modellen og bruke dette som et tverrfaglig grunnlag. Dette er et komplisert bygg, der BIM vil bli et viktig verktøy for å få integrert det nye romprogrammet i eksisterende bygningsmassen.

Prosjekteringen skal være ferdig september 2017.

ARKITEKTUR/21. juni 2018

Arealeffektive boliger med god standard

– Som arkitekter med stor andel boligprosjektering opplever vi i økende grad at byggherre ønsker å tilrettelegge for små boliger, og at vi må tegne svært arealeffektive planløsninger. Boligprisen i Oslo og andre store byer øker dramatisk og det er stor etterspørsel etter å bo sentralt. Samtidig er det en økende andel enslige husholdninger/endrede preferanser etc., som etterspør mindre arealer. Derfor har Hille Melbye Arkitekter utarbeidet en forskningsrapport som tar for seg disse temaene. Les hele saken

Til toppen