Lars Christian Christensen (t.v.) og Bård Krogshus vil gjennom Digital Arena utfordre aktørene innen vei, bygg og eiendom.
Lars Christian Christensen (t.v.) og Bård Krogshus vil gjennom Digital Arena utfordre aktørene innen vei, bygg og eiendom. (Foto: Erik Burås / Studio B13)

BIM i praksis på Digital Arena

En av de trangeste flaskehalsene når det kommer til digitalisering av byggenæringen er mangelfull kompetanse på et høyere nivå. – Digitalisering gir et klasseskille mellom de som behersker digitale verktøy og de som ikke er der enda, sier Bård Krogshus, daglig leder i BIM Center.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Vi ønsker å tette dette gapet og dermed å bryte det digitale klasseskille. På Digital Arena under BRD 2017 (Bygg Reis Deg) vil vi vise praktisk bruk av BIM, sier Krogshus.

Kompetansegap

– Det skjer radikale endringer innen bygg og anlegg og bransjen er ikke vant med å investere i kompetanseutvikling. Det kommer mye nytt, i et akselererende tempo. Vi må lære oss å lære raskere, sier Lars Christian Christensen, senior rådgiver i multiBIM.

Krogshus og Christensen bistår messeorganisasjonen med utvikling og organisering av Digital Arena. Her vil aktørene innen bygg og anlegg kunne sette seg rundt bordet og diskutere digitalisering av bransjen.

BIM skal gi smart sanntids-behandling og administrering av prosjektdata for alle faser av livssyklusen til et bygg eller et infrastrukturprosjekt. Utfordringen er å gjøre dette mulig på tross av det store antallet aktører som er involvert i prosjektet, de enorme mengdene data som utveksles dem i mellom – og det store faglige spriket.

«Det kommer mye nytt, i et akselererende tempo. Vi må lære oss å lære raskere.»

- Lars Christian Christensen

– Digitalisering kommer til å påvirke byggenæring i større og større grad og vi ønsker å gi alle den kunnskapen de trenger for å bli med på å utvikle fremtidens bygg, sier Krogshus.

Store aktører klarer seg stort sett greit. Christensen peker på noen forutsetninger for at de små aktørene skal klare dette løftet.

– Man må dele data og standardisere, som i åpenBIM. Man må øke kompetansen og fokusere på gevinstsikring, sier Christensen. – Man må finne ut hvor man kan ta ut gevinsten. Hvilken effekt gir digitaliseringen, hvordan kan man bruke kompetansen for å oppnå effekt?

Må lære BIM

Aktørene vil gjerne se at BIM er lønnsomt, men det er ikke alltid lett å se de umiddelbare økonomiske fordelene. Når man ser at det blir et krav fra byggherrene og man blir diskvalifisert fra anbud om man ikke behersker digital modellering, er det sterkt intensiv til å oppgradere virksomheten. Et annen motivasjonsgrunn til å gi seg i kast med dette er at BIM er i ferd med å bli juridisk gjeldende.

– Digitalisering kommer til å påvirke byggenæring i større og større grad og vi ønsker å gi alle den kunnskapen de trenger for å bli med på å utvikle fremtidens bygg, sier Krogshus.
– Digitalisering kommer til å påvirke byggenæring i større og større grad og vi ønsker å gi alle den kunnskapen de trenger for å bli med på å utvikle fremtidens bygg, sier Krogshus. Foto: Erik Burås / Studio B13

– Det er en milepæl i byggebransjen at BIM blir kontraktsgrunnlag. Hvis det er ulikheter mellom BIM-modellen og papirtegningen, så er det siste versjon av 3D-modellen som vil være gjeldende i en eventuelle tvistesak. Leverandørene er nødt til å lære seg dette, det står tross alt en del penger på spill, sier Krogshus.

Bygge- og veiprosjekter blir mer komplekse, man kan ikke håndtere alt med gule lapper. Man må bruke digitale modeller, og de som sitter fast i gammelt regime vil få problemer.

– Åpen BIM gir lavere terskel for å etablere virksomhet. De som har kompetanse og tilgang på kompatibel programvare vil ha muligheter til raskt å komme på banen, mener Krogshus.

Dra i samme retning

BRD har etablert Det Norske Byggemøte som en fellesbetegnelse for alle aktiviteter utenom selve utstillingen, dvs. konferanse, seminarer og Digital Arena. Konferanse 2 på åpningsdagen har nettopp tittelen ”Digitalisering sammen”. Professor Martin Fischer, Stanford University snakker om Industry 4.0, i tillegg ser man på praktiske eksempler og muligheter.

– Konferansen avsluttes med at mange aktører signerer en erklæring om at ”Nå skal vi digitalisere sammen”. Det gir en erkjennelse, som forhåpentligvis fører til at vi går fra preik til konkret handling, sier Christensen.

«De som har kompetanse og tilgang på kompatibel programvare vil ha muligheter til raskt å komme på banen.»

- Bård Krogshus

På messen har Digital Arena et aktivitetsområde kalt Digital Byggeplass med "Show & Tell"-innslag. Egne seminar hver av de tre messedagene; onsdag er det digital verdikjedeintegrasjon av boligproduksjon, torsdag bruk og drift av bygg med sensorer og innendørs navigasjon og fredag fokuseres digital veiplanlegging og -produksjon. Alt skal være prosjektnært.

– Vi vil vise praktisk anvendelse der vi setter brukeren i sentrum. Flere aktører kommer med gode eksempler på BIM-prosjektering. Besøkende kan også få prøve slik at de får et innblikk i hvordan det er å bruke BIM, forteller Krogshus.

Tar tak i utfordringene

I Norge har vi jobbet mye med utviklingen av standardene for åpenBIM, men er det egentlig engelskmennene som har vært mest aktive når det kommer til implementering og praktisk bruk. Og da særlig innenfor offentlige byggeprosjekter

– I Storbritannia er det fra 2016 krav om at alle bygg som oppføres for det offentlige skal prosjekteres i BIM, sier Krogshus.

– Man må digitalisere sammen, vei og bygg har noe å lære av hverandre. De må være på hverandres arenaer for å dele innsikt og erfaringer, mener Christensen.

– Gjennom Digital Arena skaper man et forum der man kan diskutere hvordan man møter felles utfordringer. Og vi vil utfordre vei- og bygg-produsenter. Hvordan ser planene for digitalisering ut i din virksomhet? Hva er planen for de neste månedene? Hvor dere om et år, om fem år?

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen