Bimsync nominert til innovasjonsprisen

Bimsync nominert til innovasjonsprisen

Bimsync er en ny type digital samhandlingsplattform for prosjekterings- og byggefasen, og kan omtales som neste generasjons prosjekthotell.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En samhandlingsplattform, som er laget med tanke på den digitale tvillingen for bygget, der den er i hovedsetet, og ikke lagt til som en ettertanke. Det er også et verktøy som per definisjon bidrar til mer digitalisering på åpne internasjonale standardiserte formater. Der for eksempel data om byggevarer kan kobles direkte på den digitale tvillingen og være tilgjengelig gjennom hele livsløpet til bygget.

Alle informasjonsprosesser blir digitalisert

Løsningen baserer seg på å bidra til at alle informasjonsprosesser i byggenæringen blir digitalisert. Løsninger er adaptiv, det vil si at man kan begynne der man er, og stadig digitalisere mer og mer ettersom man ønsker og modnes. Denne digitaliseringsprosessen øker effekten av hvert enkelt prosjekt og øker dermed bærekraft og bidrar til bedre miljø og samfunn. Det at byggenæringen endelig kan begynne å lære av sine data, fører til en kontinuerlig forbedringsprosess som stadig gjør næringen bedre på bærekraft og miljø.

- Først og fremst er det en fantastisk anerkjennelse til alle i Catenda som har jobbet så hardt for å løse reelle utfordringer i byggenæringen. Og på samme måte som når brukere i Spania melder spontant tilbake hvor fornøyde de er med bimsync, så er det ekstra motiverende når andre, utenfor Catenda, sier at produktet har en høy innovasjonsfaktor. Å være med på å flytte byggenæringen mot en mer digital hverdag er det som driver oss, derfor er det ekstra stas når en såpass seriøs og toneangivende aktør som Bygg Reis Deg, verdsetter vårt produkt på denne måten. Det gir ekstra motivasjon for videre innovasjon, sier Håvard Brekke Bell, CEO i Catenda AS.

Mer effektive, langt mer presise og reduserer risiko

Det er få som mener at byggenæringen ikke bør digitalisere seg. Denne løsningen gjør brukere langt mer effektive, langt mer presise og reduserer risiko for brukerne dramatisk. Alle disse punktene øker konkurransekraften til brukeren og dermed verdiskapning. At løsningen bygger 100% på åpne internasjonale standarder gjør at løsningen har et potensiale til bred anvendelse. Løsningen er også rik på funksjonalitet og har ført til at den er i bruk i alle faser av et byggeprosjekt i dag. Siden den bygger på internasjonale standarder er den også i bruk i store deler av verden i dag, og har derfor en bred anvendelse allerede.

Springer ut fra SINTEF Byggforsk og buildingSMART

Løsningen springer ut fra SINTEF Byggforsk og miljøet rundt buildingSMART International. Tidligere SINTEF forskere og noen av de som fortsatt utvikler buildingSMART standardene har bidratt til å lage bimsync løsningen som 100% baserer seg på åpne BIM standarder. Kompetansenivået bak løsningen er meget høyt og nytenkningen svært tydelig. Løsningen har fått et godt internasjonalt fotfeste og er i bruk hos ledende prosjekter og piloter i Norge.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen