Blå tråd og magisk lys i Trondheim

Blå tråd og magisk lys i Trondheim

De historiske områdene langs Nidelva og Kanalen i Trondheim skal lyssettes for å fremheve turveiene, de historiske byggene, broene og det vakre byromet langs elven. – Konseptet "En blå tråd" er en visuell tolkning av stedet basert på identitet, estetikk og trygghet, sier lysdesigner Kristin Bredal i Zenisk som vant oppdraget med å lage en overordnet lysplan over stedene.

  • Arkitektur
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Da Trondheim kommune tidligere i år utlyste konkurransen, ønsket de å lage en lysplan for dette populære området, samtidig som de ville vise hvor viktig lyset er i den mørke årstiden.

Intensjonen med prosjektet "En blå tråd" er å styrke forholdet mellom bylivet og den rike kulturhistorien langs Nidelva, gjennom å framheve de ulike kulturminnene i byen og øke tilgjengeligheten til elva. Lysplanen skal fremheve karakteren og egenarten til de ulike stedene.

– Det er også viktig at mørket blir tatt vare på, gjennom å kontrollere refleksjoner fra vannet og gjennom en bevisst fordeling av lys uten blending. Vi ønsket å gi en ny dimensjon for opplevelse av stedene ved ulike årstider, forteller Bredal.

Lys i elverommet

Nidelva og Midtbyen har med dagens belysning et godt utgangspunkt
for å planlegge en ny, god og helhetlig belysning som ivaretar de historiske, urbane og rekreative kvalitetene. Elva og kanalen er viktige deler av byens identitet, med mange flotte byrom og bygningsmiljø som ligger nært vannet. Belysning, og lys kan bidra til å gjøre områdene mer tilgjengelige og magiske. En overordnet plan for belysning er et av viktige virkemidler for å oppnå dette.

De to første områdene Trondheim kommune tar fatt på er overordnet lysplanen og gjennomføring av belysningstiltak i to delområder langs elva; Marinen og Nidelvpromenaden mellom Elgeseter bro og Bakklandet. Anleggsstart er planlagt i høst.

ZENISK AS ble valgt ut som konsulent blant 14 innkomne tilbud. For å sikre lokalkunnskap, brukermedvirkning og innspill til planen, ble det i april arrangert et oppstartsseminar og en befaring, med over 30 deltagere.

[img id="1"]

– Vi var veldig stolte da vi vant konkurransen. Vårt mål med prosjektet er å skape økt livskvalitet gjennom gode visuelle opplevelser og samhandling på stedet. I vår sparket vi i gang arbeidet slik vi liker, med tre altoppslukende dager med hele prosjekt-teamet i Trondheim. Mer enn 30 personer deltok i oppstartseminaret med kommunen, som gav oss innsikt, utfordringer og inspirasjon til det videre arbeidet, fortelle Bredal.

En blå tråd er en byutviklingsstrategi i Trondheim kommune som tar utgangspunkt i den unike ressursen Nidelva, kanalen og havna er for byen. En rekke av byens viktigste kulturminner ligger i tilknytning til elva og havna og disse utgjør i dag store uutnyttede ressurser.

ZENISK har utført lysplanen i samarbeid med Selberg Arkitekter og Electronova som underkonsulenter.

Kristin Bredal forteller at arbeidet med lysplanen krever en gjennomtenkt stedsspesifikk tilnærming (en kompleks oppgave,) der lyset skal tydeliggjøre sammenhengen med omkringliggende områder og framheve viktige historiske bygg, broer og kulturminner.

Det er også viktig at mørket blir tatt vare på, gjennom å kontrollere refleksjoner fra vannet og gjennom en bevisst fordeling av lys uten blending. Vi ønsket å gi en ny dimensjon for opplevelse av stedene ved ulike årstider

– Det er viktig at lyset er godt fordelt, dempet og ikke blender. På den måten vil lyset bidra til en hyggelig atmosfære, spare energi og ta hensyn til dyre- og planteliv. Samtidig skal lyset ivareta sikker og trygg ferdsel og universell utforming for synshemmede, forteller hun.

– Området er mørkt om kvelden slik at du kan se stjerner på nattehimmelen. Dette er et godt utgangspunkt for å utarbeide en plan som ivaretar et lysnivå som kan være lavt, hvor lyset er godt fordelt uten blending, sier Kristin Bredal.

[factbox id="1"]

Lysdesign

– Lysdesign handler om å ta lyset på alvor. Vi bruker lys på en meget bevisst måte, siden opplevelsen av vår fysiske omverden er gjennom lyset som viser den fram – godt designet lys gir oss et rikere liv. Men fravær av lys er også viktig. Vi er opptatt av at lyset skal forsterke kvalitetene som ligger i landskapet og arkitekturen, og på den måten øke stedets og rommets kvaliteter. En lysplanen er et styringsverktøy med forslag til overordnete retningslinjer for hvordan belysning skal utformes og planlegges. Lyskonseptet etterstreber sammenheng mellom estetikk, funksjonalitet,driftsøkonomi og miljøhensyn, forteller Bredal.

I konseptbeskrivelsen understrekes de sentrale målene. Lysplanen skal styrke elverommets egenart og identitet, i tillegg til å bidra til økt trygghet og sikkerhet. Lysbruken skal benyttes til å styrke Trondheims identitet. Den skal ta hensyn til biologisk mangfold, gjennom at rekreasjonsområdene få en funksjonsbelysning som ikke forstyrrer dyre- og fugleliv. Det er vesentlig at lysbruken i området styrker de grønne og blå kvalitetene ved møte mellom land og vann.

Elverommet rundt Midtbyen er utformet som et hjerte, dette er bakgrunnen for konseptet ”Følg hjertet”. De definerte kvalitetene for de ulike områdene langs kanalen og Nideleva er delt opp i tre hovedkategorier; Aktivt for de grønne områdene fra Ilen Kirke til Gamle Bybro, historisk for området mellom Gamle bybro og Bakkebro samt de historiske inspirerte fasadene langs Kanalen, og urbant langs Kanalen fra Solsiden til fjorden. Det er den blå tråden som binder sammen disse kvalitetene.

Til toppen