Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen
(Illustrasjon: Aspelin Ramm)

Blir langsiktig eier av LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen

Hemfosa gjennomfører kjøpet av Aspelin Ramm sin eierandel på 35% i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset på Gardermoen. Videreutviklingen av området kommer fortsatt til å skje gjennom den etablerte JV modellen med Aspelin Ramm. Hemfosa har i samband med transaksjonen sikret langsiktig finansieringen av sykehuset og helsehuset gjennom et grønt lån på 1,5 mrd kr fra Swedbank.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Hemfosa inngikk 20.02.2017 avtale om å kjøpe Aspelin Ramm’s eierandel på 35 % i selskapet som eier LHL sykehuset og helsehuset, ved ferdigstillelse av disse to byggene. Spesialsykehuset er fullt utleid til Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) med en 25 års leieavtale, og det interkommunale helsehuset er fullt utleid til Ullensaker kommune på en 30 års leieavtale. Øvrige leietakere er Vitus apotek og PTØ. Transaksjonen ble gjennomført 22 mars 2018 og kjøpsummen for aksjene var NOK 330 mill.

– Byggingen har gått helt i henhold til planen og vi er veldig glade for at Hemfosa nå blir langsiktig, 100% eier av disse moderne helsebyggene som begge er fullt utleid. Vi ser nå frem til et nært samarbeid med LHL, Ullensaker kommune og øvrige leietakere. Det er et ekspansivt område med en god lokalisering og sammen med Aspelin Ramm ser vi gode muligheter til flere utviklingsprosjekter på Gardermoen Campus fremover, kommenterer Jens Engwall, VD for Hemfosa.

Eiendommene møter høye krav til bærekraft

Ambisjonen for de første byggetrinnene har vært å bli blant Norges mest klima- og energivennlige helsebygg. Med støtte fra Enova har sykehuset blitt bygget med en høy grad av energieffektiviseringstiltak og oppnår en grønn energiklasse A. Sykehuset har bl.a en lokal energisentral som leverer varme og kjøling til byggene, og som er dimensjonert for eventuelt kommende utbygginger.

Et knutepunkt for fremtidens helseløsninger

Gardermoen Campus har som målsetning at området skal bli et knutepunkt for utvikling av fremtidens helsevesen med innovative virksomheter innen blant annet forskning, utvikling, behandling og rehabilitering. Innovasjonsmulighetene i norsk helsesektor er mange, og ved å samle ulike aktører i en felles helseklynge er målet å skape en arena for samhandling og innovasjon.

– Først og fremst vil vi takke våre fantastiske samarbeidspartnere i LHL, Ullensaker kommune og ikke minst Aspelin Ramm. En inspirerende gruppe mennesker å jobbe sammen med. Fremover skal vi legge til rette for at fremtidens helsevesen, som vil kreve mer brukerorienterte løsninger og ny velferdsteknologi, kan etablere seg i et fremtidsrettet og kompetansetungt område på Gardermoen Campus, sier Simon Venemyr Ottersland, COO for Hemfosa Samfunnsbygg i Norge.

Hemfosa tegner grønt banklån

For finansieringen av sykehuset og helsehuset ved Gardermoen har Hemfosa tegnet et såkalt grønt lån fra Swedbank på 1.5 mrd kr. Utover en noe lavere rente er et grønt banklån et bevis på en investering som stiller høye krav til bærekraft. Swedbank utsteder såkalte grønne banklån hvor hensikten er at kapitalen skal brukes til å finansiere bærekraftige investeringer i blant annet eiendom og energikilder som reduserer karbondioksidutslippet i samfunnet.

– Som eier og forvalter av samfunnseiendom føles det ekstra bra å bidra til et langsiktig, bærekraftig samfunn. Å finansiere sykehuset og helsehuset med et grønt lån fra Swedbank er helt rett ut ifra vår ambisjon om å inkludere bærekraft tankegangen i hele vår virksomhet. Denne transaksjonen kommer til å skape verdi både på kort og lang sikt for våre leietakere og eiere, sier Jens Engwall, VD for Hemfosa.

SYKEHUS/22. mars 2019

Prosjekterer nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

Denne uken signerte Norconsult og Helse Sør-Øst RHF en avtale om arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester for utarbeidelsen av et forprosjekt for et nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet ved Oslo universitetssykehus HF. Les hele saken

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen