Boligbyggingen i Norge - den høyeste på mange år
(Bilde: Johnny Syversen.)

Boligbyggingen i Norge - den høyeste på mange år

Tall fra Boligprodusentenes Forening viser at boligbyggingen i Norge ikke har vært så høy på mange år. – Våre tall for juli og august viser at både salget og igangsettingen av nye boliger fortsetter den positive trenden fra juni, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Dobbelt så stort salg av leiligheter

Etter årets første åtte måneder ser vi en økning i salget på 24 % målt mot samme periode i fjor, mens igangsettingen viser en vekst på 34 % i samme periode.

Salget av leiligheter ligger 57 % over samme periode i fjor. Salget av eneboliger ligger på samme nivå, mens småhus har en økning på 6 %.

Igangsettingen av leiligheter hittil i år ligger hele 92 % over samme periode i fjor, mens småhus og eneboliger har økt hhv 8 % og 1 %.

- De siste 12 månedene er det igangsatt nesten 30 000 nye boliger. Det er det høyeste nivået på mange år, sier Jæger.  - Det er igangsetting av leiligheter som er hovedgrunnen til økningen. Det er regionale forskjeller. Akershus har en god aktivitet, mens det i Rogaland har roet seg betraktelig, sier Jæger.

-  Det er nå viktig at alle nyvalgte kommunestyrer i landet holder fokus på boligbyggingen fremover. - For å møte befolkningsveksten må det reguleres store arealer til bolig i årene som kommer. Dette blir en av kommunenes viktigste oppgaver, avslutter Jæger.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen