Boligprisene opp 2,7 prosent

Boligprisene opp 2,7 prosent

Boligprisene steg 2,7 prosent fra 3. til 4. kvartal 2016, viser sesongjusterte tall. Prisene på blokkleiligheter steg mest med 4,4 prosent. I samme tidsrom hadde enebolig og småhus en prisvekst på henholdsvis 1,9 og 1,8 prosent.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Boligprisene i Oslo og Akershus økte mest, med respektive 5,2 og 4,7 prosent fra 3.til 4. kvartal 2016. Nord-Norge er også blant regionene med høyest vekst i boligprisene, med 3,8 prosent økning fra 3. kvartal. Stavanger og Bergen hadde en økning på 2,6 og 3,0 prosent, mens prisene på boliger i Trondheim ble 1,9 prosent dyrere i 4. kvartal.

Størst prisvekst i Oslo i 2016

For 2016 sett under ett var boligprisene i gjennomsnitt 7,1 prosent høyere enn i 2015. Det er imidlertid store geografiske variasjoner. Hovedstadsområdet skiller seg ut med en prisøkning på 15,5 prosent i Oslo og Bærum. Der økte prisene på blokkleiligheter mest og viste en oppgang på 17,0 prosent. Småhus og eneboliger hadde en prisvekst på henholdsvis 13,8 og12,7 prosent i Oslo og Bærum.

Nedgangen var størst i Stavanger

Stavanger er regionen hvor det har vært størst nedgang i boligprisene. Der sank prisene i gjennomsnitt 5,9 prosent fra 2015 til 2016. Prisnedgangen for småhus var størst med 6,7 prosent, mens nedgangen for enebolig og blokkleiligheter var på henholdsvis 5,8 og 4,6 prosent.

Til sammen 16 821 omsetninger er benyttet til indeksberegningene for 4. kvartal 2016.

Les tabellen for hele landet her.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen