Boligsalget når nye høyder

Boligsalget når nye høyder

- Boligsalget når nye høyder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. De siste 12 månedene er det solgt over 31 000 nye boliger. Salget hittil i år ligger 4 % over samme periode i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Boligsalget når nye høyder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. De siste 12 månedene er det solgt over 31 000 nye boliger. Salget hittil i år ligger 4 % over samme periode i fjor. Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger hhv. 8 % og 3 % over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger 7 % under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 % flere boliger enn i mai i fjor, sier Jæger.

- Igangsettingen i mai endte hele 29 % over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen mye av det vi har ligget under fjoråret på igangsetting, og igangsettingen ligger hittil i år bare 2 % bak fjoråret, fortsetter han. Igangsettingen av leiligheter ligger 1 % under fjoråret, småhus ligger 9 % under fjoråret og eneboliger ligger 3 % over fjoråret på igangsetting. De siste 12 månedene er det igangsatt ca 30 000 boliger.

- Boligprodusentenes Forening jobber aktivt for å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Det er viktig å samarbeide godt med myndighetene for å skape gode forutsetninger for boligbygging slik at folk flest kan kjøpe seg en bolig til en pris de har råd til å betale sier Jæger.

- Jeg har lyst å trekke frem 3 områder vi har jobbet mye med det siste året.

  • Vi har deltatt i arbeidet med evaluering av garantibestemmelsene i Bustadoppføringslova, der innstillingen skal avgis 27. juni.
  • Det haster med tiltak for økt boligbygging i Oslo. Vi har derfor store forventninger til Boligvekstutvalget som er etablert. Første møte i utvalget er 17. juni og sluttrapport skal leveres Byrådet 29. november.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i lang tid arbeidet med et forslag til forenklinger i plandelen plan- og bygningsloven. Statsråd Sanner lovet på Boligkonferansen i april at dette forlaget blir sendt til Stortinget før sommeren. Nå forventer vi at forslagene vil effektivisere planprosessene og medføre enklere, raskere og bedre saksbehandling, påpeker Jæger.

- Vi inviterer til et videre konstruktivt samarbeid med statlige og kommunale myndigheter for å sikre en sunn boligpolitikk i årene som kommer, avslutter Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

VEDLIKEHOLD/19. februar 2019

Flere offentlige bygg uten overflatebehandling

– Det finnes jo en del forskjellige definisjoner av hva som er en vedlikeholdsfri fasade. Hva er i grunnen vedlikeholdsfritt? Men om vi definerer dette som «ikke-overflatebehandlet trevirke» tror jeg neppe dette vil bli den helt store trenden i tiden fremover. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen