Boligsalget når nye høyder

Boligsalget når nye høyder

- Boligsalget når nye høyder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. De siste 12 månedene er det solgt over 31 000 nye boliger. Salget hittil i år ligger 4 % over samme periode i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Boligsalget når nye høyder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. De siste 12 månedene er det solgt over 31 000 nye boliger. Salget hittil i år ligger 4 % over samme periode i fjor. Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger hhv. 8 % og 3 % over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger 7 % under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 % flere boliger enn i mai i fjor, sier Jæger.

- Igangsettingen i mai endte hele 29 % over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen mye av det vi har ligget under fjoråret på igangsetting, og igangsettingen ligger hittil i år bare 2 % bak fjoråret, fortsetter han. Igangsettingen av leiligheter ligger 1 % under fjoråret, småhus ligger 9 % under fjoråret og eneboliger ligger 3 % over fjoråret på igangsetting. De siste 12 månedene er det igangsatt ca 30 000 boliger.

- Boligprodusentenes Forening jobber aktivt for å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Det er viktig å samarbeide godt med myndighetene for å skape gode forutsetninger for boligbygging slik at folk flest kan kjøpe seg en bolig til en pris de har råd til å betale sier Jæger.

- Jeg har lyst å trekke frem 3 områder vi har jobbet mye med det siste året.

  • Vi har deltatt i arbeidet med evaluering av garantibestemmelsene i Bustadoppføringslova, der innstillingen skal avgis 27. juni.
  • Det haster med tiltak for økt boligbygging i Oslo. Vi har derfor store forventninger til Boligvekstutvalget som er etablert. Første møte i utvalget er 17. juni og sluttrapport skal leveres Byrådet 29. november.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i lang tid arbeidet med et forslag til forenklinger i plandelen plan- og bygningsloven. Statsråd Sanner lovet på Boligkonferansen i april at dette forlaget blir sendt til Stortinget før sommeren. Nå forventer vi at forslagene vil effektivisere planprosessene og medføre enklere, raskere og bedre saksbehandling, påpeker Jæger.

- Vi inviterer til et videre konstruktivt samarbeid med statlige og kommunale myndigheter for å sikre en sunn boligpolitikk i årene som kommer, avslutter Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

FASADE/21. februar 2018

Lansere et revolusjonerende monteringssystem

I april 2018 vil Q-railing lansere et revolusjonerende monteringssystem som skal gjøre det svært så enkelt å montere glass. Q-railing vil presentere det nye monteringssystemet på messen Fensterbau Frontale i Nürnberg 21. - 23- mars og via en direktestrømming på Facebook kl. 14.00 21. mars. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/20. februar 2018

Slik skal Enova få fart på energieffektiviseringen av bygg

Til tross for at mange tiltak er lønnsomme går det for tregt med energieffektiviseringen av bygg. Nå utlyser Enova en konkurranse for å få fram ideer til forretningsmodeller som kan få fart på markedet. Samtidig varsler de endringer i støttetilbudet til eksisterende bygg. Les hele saken

Til toppen