Boligsalget når nye høyder

Boligsalget når nye høyder

- Boligsalget når nye høyder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. De siste 12 månedene er det solgt over 31 000 nye boliger. Salget hittil i år ligger 4 % over samme periode i fjor.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

- Boligsalget når nye høyder, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. De siste 12 månedene er det solgt over 31 000 nye boliger. Salget hittil i år ligger 4 % over samme periode i fjor. Leilighetsmarkedet og eneboligmarkedet ligger hhv. 8 % og 3 % over fjoråret, mens småhusmarkedet ligger 7 % under. Ser vi mai måned isolert, ble det solgt 14 % flere boliger enn i mai i fjor, sier Jæger.

- Igangsettingen i mai endte hele 29 % over samme måned i fjor, fortsetter Jæger. Vi har nå tatt igjen mye av det vi har ligget under fjoråret på igangsetting, og igangsettingen ligger hittil i år bare 2 % bak fjoråret, fortsetter han. Igangsettingen av leiligheter ligger 1 % under fjoråret, småhus ligger 9 % under fjoråret og eneboliger ligger 3 % over fjoråret på igangsetting. De siste 12 månedene er det igangsatt ca 30 000 boliger.

- Boligprodusentenes Forening jobber aktivt for å gjøre det enklere og billigere å bygge boliger. Det er viktig å samarbeide godt med myndighetene for å skape gode forutsetninger for boligbygging slik at folk flest kan kjøpe seg en bolig til en pris de har råd til å betale sier Jæger.

- Jeg har lyst å trekke frem 3 områder vi har jobbet mye med det siste året.

  • Vi har deltatt i arbeidet med evaluering av garantibestemmelsene i Bustadoppføringslova, der innstillingen skal avgis 27. juni.
  • Det haster med tiltak for økt boligbygging i Oslo. Vi har derfor store forventninger til Boligvekstutvalget som er etablert. Første møte i utvalget er 17. juni og sluttrapport skal leveres Byrådet 29. november.
  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i lang tid arbeidet med et forslag til forenklinger i plandelen plan- og bygningsloven. Statsråd Sanner lovet på Boligkonferansen i april at dette forlaget blir sendt til Stortinget før sommeren. Nå forventer vi at forslagene vil effektivisere planprosessene og medføre enklere, raskere og bedre saksbehandling, påpeker Jæger.

- Vi inviterer til et videre konstruktivt samarbeid med statlige og kommunale myndigheter for å sikre en sunn boligpolitikk i årene som kommer, avslutter Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Til toppen