Bør ordningen med uavhengig kontroll skjerpes?

Bør ordningen med uavhengig kontroll skjerpes?

Feil og avvik utgjør store kostnader i byggebransjen. Uavhengig kontroll kan sikre økonomisk lønnsomhet i byggeprosjekter og er en forsikring både for kjøper og utbygger – når ordningen fungerer godt. Strengere krav til kontrollører kan bidra til å forbedre ordningen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

En undersøkelse i regi av DiBK har avdekket ulik praksis i gjennomføring av uavhengig kontroll av bygg. Undersøkelsen avdekket også manglende befaring og at prisdumping presser ut seriøse aktører – spesielt i Tiltaksklasse 1. Manglende oppfølging fra kommunene rundt åpne avvik ble også påpekt. Det positive er at flertallet mener ordningen fungerer og fører til bedre byggkvalitet.

– Det er altfor lite fokus på det som skjer på byggeplassen, hevder daglig leder i Norsk Byggekontroll AS, Rune Bratlie, som synes kravene til kontrollører er for dårlige.

Han mener det ble søkt om sentralgodkjenning for uavhengig kontroll over en lav sko da kravet om uavhengig kontroll av nye bygg kom i 2013.

– Jeg tror det er viktig fremover at vi jobber mot en felles sertifisering av de som kontrollerer.

Bør være eksperter

– Hvis kontrollen skal utføres på en tilfredsstillende måte, bør kontrolløren ha dette som en hovedjobb, ikke i tillegg til flere andre oppgaver. Et minimumskrav til kontrollører bør være at de har minst like god kompetanse som den som utfører arbeidet.

I Tiltaksklasse 1 kan utbygger trykkteste selv. Ifølge Bratlie skjer det gjerne med minimalt utstyr og uten tilstrekkelig opplæring og resultatene blir ikke presise.

– For utbygger er det av stor interesse at dette også blir skikkelig gjort av tredjepart.

I Tiltaksklasse 2 er det en større variasjon på uavhengig kontroll. Alle prosjekt er forskjellige, men utgangspunktet for kontrollen er at det blir utført slik det er prosjektert. I Tiltaksklasse 2 er det imidlertid krav til Bachelor pluss minimum seks års erfaring for kontrollører.

Privat marked skremmer

Bratlie ser store utfordringer i det private marked og finner skremmende liten interesse for å sikre ordentlig arbeid.

– Eneste interesse er å spare penger, hevder han.

Innen renovasjon, oppussing og tilbygg kreves ikke kontroll. Her mener Bratlie at uavhengig kontroll ville være en utrolig liten investering for å unngå rettslige tvister.

Profesjonelle tiltakshavere krever at det skal gjøres skikkelig arbeid. Imidlertid gjør mennesker feil og det finnes også ”mandagshus”. Derfor bør det alltid utføres kontroll på byggeplass.

– Det er en kjempetrygghet for eiendomsutvikler at det er ”et par ekstra øyne” inne og ser.

Bratlies firma driver nå uavhengig kontroll på andre året. På denne tiden har det profesjonelle markedet vist stor bedring.

– I begynnelsen fant vi 50 – 60 % feil, nå cirka 15 %. Det viser tydelig at de utførende ønsker å være seriøse.

Åpne avvik

– Det er veldig sjelden at vi avdekker grove avvik. Vi finner nesten ikke hårreisende kritiske ting lenger. Det viser at kontroll fungerer.

– Byggherre eller tiltakshaver vet noen kommer for å se at det er gjort skikkelig. De ønsker ikke en kunde som klager i ettertid. Kontroll er en liten kostnad i forhold til å få en klage i etterkant.

Bratlie etterlyser større interesse fra kommunene rundt åpne avvik, og anbefaler et bedre system for å hindre gjentakelser. Han ser muligheter for å utvide ordningen med radonsikring og forenklet kontroll av svart arbeid.

Kontroll skjerper næringen

– Hensikten bak uavhengig kontroll er jo å gi bedre bygg, påpeker Torleif Vårdal, daglig leder i Vårdal Arkitekter AS.

I 97-forskriften ble egenkontroll et begrep for byggenæringen. I prinsippet hadde jo løsningen fungert slik i flere år, men at en kontroll var foretatt skulle fra da av erklæres overfor myndighetene.

– Det var jo en tillitserklæring til byggenæringen, men vi ser jo at det en slik tillitt også lett blir misbrukt.

Vårdal synes den nye kontrollordningen fungerer og gjør det vanskeligere å omgå lovverket.

– Ellers opplever vi forskjeller, noen tar jobben veldig seriøst. Generelt har de større foretakene ofte gode systemer for kontroll. Strengere krav til kontroll har utelukkende hatt positiv effekt. Det å slurve eller ta lettvinte løsninger blir det mindre av.

– Det er klart at uavhengig kontroll av tredjepart er fordyrende. Men man må kunne forvente at sjansen for at prosjekteringen er riktig, blir langt større enn ellers. Hovedintensjonen er at kvalitetssikring er på plass og at det blir brukt.

– Det eneste som kan skjerpe byggenæringen er at det føres kontroll, avslutter han.

– Som utbygger er det kostnadsdrivende, men på den andre siden gir det også trygghet om at ting er gjort skikkelig, samstemmer Finn Bergh-Smith i Infinity Eiendomsutvikling AS.

Også han mener det avhenger av hvilket firma man bruker.

– Vi har vært veldig fornøyd med firmaene vi har brukt. Vi har fått mye ut av disse testene på våre hus. Det er også et kvalitetsstempel som vi kjører mot våre kunder igjen.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen