Brannsikring - slurver med integrerte systemer

Brannsikring - slurver med integrerte systemer

Et integrert brannsikringssystem styrer store deles av et byggs funksjoner og må spille sammen med disse. Dersom de tekniske systemene ikke fungerer godt nok sammen, kan dette få katastrofale følger for bygget og de som oppholder seg i det. Da er det svært viktig å ha dokumentasjonen i orden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Et integrert brannsikringssystem må være kompatibelt med resten av byggets systemer for at det skal fungere på en tilfredsstillende måte dersom ulykken er ute. Hvis alarmen går, vil varslingssystemet kontrollere åpning og lukking av dører, porter, gardiner, dørlåser, adgangskontroller, ventilasjon og en rekke andre tekniske løsninger i bygget, for å hindre at brann sprer seg.

– Mange av disse installasjonene som styres av brannalarmanlegget må være funksjonsbeskrevet i tidligfase for Brannkonsept i bygget. Dette er ikke tilfredsstillende utført i 9 av 10 tilfeller, noe som gjør at detaljprosjekterende ikke får tilstrekkelig grunnlag for installasjon, og kontrollerende ikke har tilstrekkelig grunnlag for kontroll, fullskalatest og godkjenning for driftsfase. Dette vil gå utover byggets drift, og byggherre vil få ekstra kostnader.

Slik innleder Jarl Tonning sitt foredrag på Firesafes brannsymposium i høst. Han er leder for FOU Brannfag i Nokas BST og har mer enn 28 års erfaring som brannteknisk rådgiver, og fortalte om prosessen for integrerte brannsikringsanlegg, og forskjellige problemstillinger rundt dette temaet. Informasjonen i denne artikkelen er hentet fra hans foredrag.

Risikovurdering overlates til andre fag

Den overordnede planen for alarmorganisering skal beskrives av rådgivende ingeniør for brann, men alt for ofte er dette for dårlig beskrevet. Det er brannrådgivers ansvar å vurdere brukerens behov, risiko, sårbarhet og utarbeide et brannkonsept med plan for alarmorganisering på dette grunnlaget.

[img id="1"]

Dersom brannrådgiver ikke utfører denne risikovurderingen blir den overlatt til detaljprosjekterende, som verken har ansvar eller spisskompetanse for å utføre denne viktige vurderingen.

– Dessverre har dette vært og er fremdeles en akseptert praksis i bransjen, forteller Tonning i sitt innlegg.

Brannkonseptet blir ofte beskrevet svært enkelt, uten plan for alarmorganisering med hva som faktisk skal integreres, når det skal aktiveres og hva som skal skje med organisatoriske aktiviteter.

Det som da er igjen av prosjektering og planlegging av brannalarmanlegget med integrerte komponenter overlates til konsulenter innen andre fag.

Dårlig kommunikasjon og dokumentasjon

Dette byr på videre utfordringer da kommunikasjonen mellom de forskjellige faggruppene ofte er dårlig, og metodikken mangelfull.

Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (NS 3935:2011) kan være en god hjelp under denne problemstillingen. Den angir metode for god planlegging og kommunikasjon mellom fagene. Her er det beskrevet 3 metoder med ni underfaser. Først ut er planlegging, utførelse, test og idriftsettelse, andre metode omhandler byggefaser og prosess for ITB ansvarlig, mens siste metode går på dokumentasjon av byggefasene.

Etter at komponentene er installert og integrert, er det svært viktig å prøvekjøre de individuelle komponentene samt hele integrasjonen. Dette for å justere komponentene til årstider, klimaendringer og driftsforhold.

I driftsfasen er krav til ettersyn, kontroll, drift og vedlikehold beskrevet som et funksjonskrav i forebyggendeforskriften. Hyppighetene og omfanget av dette skal gjennomføres etter vurdering av bygg og bruker. Som FDV dokumentasjon skal utstyrsleverandør beskrive hvor ofte komponentene må kontrolleres eller skiftes ut. Denne dokumentasjonen er ofte ikke tilfredsstillende beskrevet, noe som kan få alvorlige konsekvenser for bygget og dets bruker.

 

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen