I forrige uke var det kurs i BREEAM Community-systemet. Flere utviklere har i det siste kontaktet NGBC og vist interesse. Her fra kurset i forrige uke med Oddrun Helen Hagen og Anders Nohre -Wallden i spissen.
I forrige uke var det kurs i BREEAM Community-systemet. Flere utviklere har i det siste kontaktet NGBC og vist interesse. Her fra kurset i forrige uke med Oddrun Helen Hagen og Anders Nohre -Wallden i spissen. (Foto: NGBC)

BREEAM Communities og norsk planprosess

– Det er økt interesse for BREEAM Communities som et verktøy for å systematisere arbeidet med bærekraft i områdeutvikling. Vi har fulgt utviklingen siden 2013/14 og ser nå en klar dreining, sier utviklingssjef i NGBC Anders Nohre-Wallden.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Flere vil vite mer, og fellesbetegnelsen er behovet for metode og systematikk. Fordelen med systemet er at det tar intensjonen i Plan- og bygningslovens formålsparagraf, og tematiserer de tre fundamentene i bærekraft - økonomi, miljø - og ikke minst det sosiale aspektet ved en områdeutvikling. I dialog med flere planmiljøer og foreninger den siste tiden, er det tydelig at å designe og utvikle for det grønne skiftet brer om seg, i alle deler av næringen. Vår driver er å bidra til at bærekraft skal bli selvfølgelig. Vi er ikke der helt ennå, men tar gode skritt med våre medlemmer hver dag, sier Nohre -Wallden.

Flere utviklere tar kontakt

I forrige uke var det kurs i BREEAM Community-systemet. Flere utviklere har i det siste kontaktet NGBC og vist interesse, og en vurderer allerede å sertifisere. For tre år siden utviklet NGBC og BRE i samarbeid med 6 pilotprosjekter et kriteriesett for BREEAM Communities som ble tilpasset norske forhold.

Dette arbeidet ledet til en denne veilederen.

I tillegg førte arbeidet til en oppdatert internasjonal versjon av BREEAM Communities.

Disse veilederne gir nye prosjekter som ønsker en metodisk tilnærming til bærekraft for områdeutvikling en enklere og rimeligere tilgang. Det viser seg at prosjekter sparer rundt 100 000,- kr i oppstartsomkostninger, i tillegg til å spare en hel masse tid på å benytte BREEAM Communities i Norge.

Denne uken holdt Anders Nohre -Wallden innlegg på Boligkonferansen i Tromsø der tema var: BREEAM Communities og hvordan ivareta vanskeligstilt byutvikling. Også for dette temaet viser BREEAM Communities seg å være robust.

– Nå ser vi at kravene absolutt er relevante - også i Norge, avslutter Nohre-Wallden.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen