Breeam excellent for nytt regjeringskvartal
(Foto: Team Urbis / Statsbygg)

Breeam excellent for nytt regjeringskvartal

Statsbygg har høye miljøambisjoner, og det er besluttet at Prosjekt nytt regjeringskvartal skal miljøsertifiseres på nivå «Breeam Excellent».

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Miljøprogrammet for regjeringskvartalprosjektet ble vedtatt som en del av den statlige reguleringsplanen for området i februar 2017. Programmet er basert på regjeringens beslutning fra 2014 om at det nye regjeringskvartalet skal holde høy miljøstandard:

«Fremtidig regjeringskvartal skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk.»

– At prosjektet sertifiseres på så høyt nivå bekrefter at Statsbygg tar miljø på alvor, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen. - Videre gir Breeam prosjektet god forutsigbarhet ovenfor bransjen, spesielt på områder som materialvalg, miljødokumentasjon og energieffektivitet.

Breeam-nor er den norske tilpasningen av Europas ledende miljøsertifiseringsordning for bærekraftige bygg. Ordningen har fem nivåer, hvor «excellent» er nest høyeste nivå, for poengintervallet 70 – 85 %. Prosjekt nytt regjeringskvartal har utarbeidet en poengstrategi som skal være robust nok til å oppnå sertifisering i øverste del av intervallet for «Breeam excellent».

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen