Breeam excellent for nytt regjeringskvartal
(Foto: Team Urbis / Statsbygg)

Breeam excellent for nytt regjeringskvartal

Statsbygg har høye miljøambisjoner, og det er besluttet at Prosjekt nytt regjeringskvartal skal miljøsertifiseres på nivå «Breeam Excellent».

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Miljøprogrammet for regjeringskvartalprosjektet ble vedtatt som en del av den statlige reguleringsplanen for området i februar 2017. Programmet er basert på regjeringens beslutning fra 2014 om at det nye regjeringskvartalet skal holde høy miljøstandard:

«Fremtidig regjeringskvartal skal planlegges med ambisiøse miljømål og høy grad av energieffektivitet slik at det ved planleggingen er på høyde med beste praksis for miljøvennlige bygg og uteområder i et livsløpsperspektiv, og som gir en samfunnsøkonomisk lønnsom og kostnadseffektiv ressursbruk.»

– At prosjektet sertifiseres på så høyt nivå bekrefter at Statsbygg tar miljø på alvor, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Knut Jørgensen. - Videre gir Breeam prosjektet god forutsigbarhet ovenfor bransjen, spesielt på områder som materialvalg, miljødokumentasjon og energieffektivitet.

Breeam-nor er den norske tilpasningen av Europas ledende miljøsertifiseringsordning for bærekraftige bygg. Ordningen har fem nivåer, hvor «excellent» er nest høyeste nivå, for poengintervallet 70 – 85 %. Prosjekt nytt regjeringskvartal har utarbeidet en poengstrategi som skal være robust nok til å oppnå sertifisering i øverste del av intervallet for «Breeam excellent».

SOLENERGI/24. april 2019

Bislett stadion er først i Norge med lagring av solenergi på brukte bilbatteri

Bislett stadion ble i 2018 Norges første idrettsanlegg med solceller på taket. Nå har den tradisjonsrike stadion også fått sitt eget anlegg for energilagring basert på gjenbrukte batterier fra kasserte elektriske biler. Les hele saken

Til toppen