​BREEAM-NOR 2016 lanseres i august

​BREEAM-NOR 2016 lanseres i august

Med BREEAM-NOR 2016, som lanseres 31. august 2016, kan bygge- og eiendomsnæringen ta et nytt steg inn i det grønne skiftet.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ventetiden er over. I halvannet år har NGBC i samarbeid med den norske bygge- og eiendomsnæringen jobbet med å ta frem en ny versjon av BREEAM-NOR manualen. BREEAM-NOR 2016 slippes til det norske markedet under en lanseringsfrokost, 31.august.

– BREEAM-NOR skal fortsette å være et verktøy som er relevant og som driver næringen i retning av økt kvalitet og bærekraft, sier daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik.

Stort engasjement

BREEAM-NOR 2016 er harmonisert mot BREEAM International 2013, samtidig som erfaringene med den eksisterende manualen i det norske markedet er forsøkt implementert så langt det har latt seg gjøre.

– Vi har opplevd et stort engasjement fra markedet både i arbeidsgrupper for å ta frem ny manual og under høringsrunden i fjor høst, og vi ønsker å takke alle bidragsytere. Det er det store engasjementet på tvers av næringen som har gjort BREEAM-NOR til en suksess. De innspillene vi av ulike årsaker ikke har klart å implementere i denne omgang tar vi med oss videre som grunnlag for videre utvikling, sier Folvik.

BREEAM for bolig

En av nyhetene i BREEAM-NOR 2016 er at det nå blir mulig å sertifisere bolig.

– Vi har allerede fått mange henvendelser om BREEAM-NOR for bolig og er spente på hvordan verktøyet vil tas imot blant boligutbyggerne, sier Folvik

NGBC ønsker å rette en spesiell takk til Oslo S Utvikling og Vedal Prosjekt som i over ett år har vurdert boliger som ny kategori i BREEAM NOR. På ett pilotprosjekt i Bispevika har de bistått med å teste ut og gi innspill til BREEAM-NOR manualen og kriteriesettets funksjonalitet for det norske boligmarkedet. De har også bistått i utviklingen av nytt og funksjonelt pre-analyseverktøy.

Lanseringsfrokost

Den nye BREEAM-NOR manualen vil lanseres på et eget frokostmøte 31. august. I forbindelse med lanseringen planlegger NGBC også informasjonsmøter i Stavanger, Bergen og Trondheim i tillegg til i Oslo. Det vil også settes opp kurs for de som ønsker med mer detaljer om det tekniske innholdet og hvilke endringer som er gjort i BREEAM-NOR 2016.

ENERGIBRUK/18. februar 2019

Ny byggstatistikk og nye graddagstall er ute

Enovas byggstatistikk fra 2017 er nå publisert. Statistikken gir byggeiere muligheten til å sammenligne energibruken i egne bygg med bygg eid av andre, og kan være et nyttig verktøy for alle som jobber med å planlegge, utvikle og drifte bygg. Graddagstallene for 2018 er også klare. Les hele saken

Til toppen