​BREEAM-NOR 2016 lanseres i august

​BREEAM-NOR 2016 lanseres i august

Med BREEAM-NOR 2016, som lanseres 31. august 2016, kan bygge- og eiendomsnæringen ta et nytt steg inn i det grønne skiftet.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Ventetiden er over. I halvannet år har NGBC i samarbeid med den norske bygge- og eiendomsnæringen jobbet med å ta frem en ny versjon av BREEAM-NOR manualen. BREEAM-NOR 2016 slippes til det norske markedet under en lanseringsfrokost, 31.august.

– BREEAM-NOR skal fortsette å være et verktøy som er relevant og som driver næringen i retning av økt kvalitet og bærekraft, sier daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik.

Stort engasjement

BREEAM-NOR 2016 er harmonisert mot BREEAM International 2013, samtidig som erfaringene med den eksisterende manualen i det norske markedet er forsøkt implementert så langt det har latt seg gjøre.

– Vi har opplevd et stort engasjement fra markedet både i arbeidsgrupper for å ta frem ny manual og under høringsrunden i fjor høst, og vi ønsker å takke alle bidragsytere. Det er det store engasjementet på tvers av næringen som har gjort BREEAM-NOR til en suksess. De innspillene vi av ulike årsaker ikke har klart å implementere i denne omgang tar vi med oss videre som grunnlag for videre utvikling, sier Folvik.

BREEAM for bolig

En av nyhetene i BREEAM-NOR 2016 er at det nå blir mulig å sertifisere bolig.

– Vi har allerede fått mange henvendelser om BREEAM-NOR for bolig og er spente på hvordan verktøyet vil tas imot blant boligutbyggerne, sier Folvik

NGBC ønsker å rette en spesiell takk til Oslo S Utvikling og Vedal Prosjekt som i over ett år har vurdert boliger som ny kategori i BREEAM NOR. På ett pilotprosjekt i Bispevika har de bistått med å teste ut og gi innspill til BREEAM-NOR manualen og kriteriesettets funksjonalitet for det norske boligmarkedet. De har også bistått i utviklingen av nytt og funksjonelt pre-analyseverktøy.

Lanseringsfrokost

Den nye BREEAM-NOR manualen vil lanseres på et eget frokostmøte 31. august. I forbindelse med lanseringen planlegger NGBC også informasjonsmøter i Stavanger, Bergen og Trondheim i tillegg til i Oslo. Det vil også settes opp kurs for de som ønsker med mer detaljer om det tekniske innholdet og hvilke endringer som er gjort i BREEAM-NOR 2016.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen