Bruk av brennbar isolasjon i Norge

Bruk av brennbar isolasjon i Norge

Etter flere storbranner i det siste, stilles det spørsmål om reglene for bruk av brennbar isolasjon i Norge. SINTEF Byggforsk ønsker å avklare noen momenter rundt dette.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

I Norge er det tillatt å bruke plastisolasjon på fasader på bygninger for lager, industri, kontor og bolig når bygningen er maks fire etasjer høy, og plastisolasjonen er tilstrekkelig tildekket. Det er ikke tillatt å bruke plastisolasjon i fasader på høyere bygninger eller på hoteller, forsamlingslokaler og liknende.

Branner sprer seg i hovedsak oppover. Brennbar isolasjon brukt på tak behøver derfor ikke være like kritisk/dramatisk som der det brukes på fasade. Likevel har vi regler for underlag og tildekking av isolasjonen for tak. Brennbar isolasjon skal deles opp i felt (seksjoneres), slik at det bare er en begrenset mengde isolasjon som blir involvert i en brann.

– Vi har ikke sett eksempler på at brennbar plastisolasjon er brukt på fasader i Norge i bygninger på mer enn fire etasjer, sier leder for SINTEF Certification, Jan Olav Hjermann.

Godkjent med forbehold

I en SINTEF Teknisk Godkjenning bekrefter SINTEF at et produkt er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK), samt forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK), for de egenskaper, bruksområder og betingelser for bruk som angitt i godkjenningen.

Se her.

– Det finnes SINTEF Teknisk Godkjenning for flere typer byggesystemer som inneholder brennbar isolasjon, for eksempel systemer for ringmur, grunnmur og fasadeisolasjon. Felles for alle disse godkjenningene er at bruksområde og betingelser for bruk er angitt i godkjenningsdokumentet, og at SINTEF har vurdert at byggesystemet oppfyller krav i Norge, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann.

Byggforskserien gir forutsetninger

I tillegg til at produsenten skal dokumentere produktets egenskaper, skal de prosjekterende dokumentere at produktene man velger, er egnet for bruk i den aktuelle bygningen. Byggforskserien angir dokumenterte løsninger som kan benyttes for å dokumentere egnethet i bruk, dvs. tilfredsstille funksjonskravene i byggteknisk forskrift (TEK) til lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

– Den enkleste måten å dokumentere på, er å velge de forhåndsdokumenterte løsningene i Byggforskserien, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus ved SINTEF Byggforsk.

Byggforskseriens anvisning, 520.339 Bruk av brennbar isolasjon i bygninger, beskriver forutsetningene for å bruke brennbar isolasjon i bygninger. Anvisningen beskriver hvordan man kan benytte brennbar isolasjon i henhold til norsk regelverk og uten at det får uakseptable konsekvenser for brannsikkerheten.

Anvisningen beskriver bruksområder for brennbar isolasjon med løsninger som anses som allment akseptert på bakgrunn av erfaringer og fagkyndige vurderinger. Den beskriver også bruksområder for brennbar isolasjon hvor ytelsen må dokumenteres ved prøving etter standard prøvemetoder.

ALUMINIUM/17. oktober 2018

Aluminium, en versting som kan brukes om igjen fra gamle bygg

Wicona tilbyr blant annet aluminiumsprofiler, tilbehør og beslag. Prosjektmedarbeider Kristian Sivertsen og Ragnhild Lokna Nygård, Byggeteknisk rådgiver i Nygård Hydro building har spennende ting å fortelle på sin stand i utstillingslokalet. Les hele saken

BÆREKRAFT/17. oktober 2018

Saga Wood et miljøvennlig alternativt til trykkimpregnerte materialer

– Vi er her fordi vi tror helt og fullt på å at også i byggenæringen vil det settes krav til en mer miljøvennlig bransje. Dette ligger i vår DNA å arbeide miljøvennlig, sier Lars Høymann Kristensen fra Saga Wood. Les hele saken

BUILDING GREEN/17. oktober 2018

Building Green feirer Oslo sin status som miljøhovedstad

Møtestedet Building Green ble etablert i 2011, og har stadig vokst og blitt viktigere for Skandinaviske utbyggere. Nå er Building Green Norden største møtested for bærekraftig bygg og arkitektur. Møtestedet tar opp viktige utfordringer for bærekraftige nybygg og rehabilitering av eldre bygg. I København i fjor, ble utstillingen og konferansen besøkt av rundt 8 000 mennesker. Les hele saken

Til toppen