Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet

Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet

Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet og inneholder heller ingen signaler om økt satsing på kontroll og tilsyn.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I budsjettforslaget til Arbeids- og sosialdepartementet skrives det at den virksomheten useriøse og kriminelle utøver er ødeleggende både for de arbeidstakerne som rammes og de seriøse bedriftene.

– Arbeidslivskriminalitet er ikke bare ødeleggende for arbeidstakere og seriøse bedrifter, det er også en av de største truslene mot finansiering av velferdsstaten, sier Sandnes.

Noen dager før budsjettet ble lagt frem, gjennomførte politiet og Arbeidstilsynet kontroller i privatmarkedet i Rogaland.

– Her ble det avdekket flere ulovlige forhold.  Samtidig vet vi at det de siste par årene er dokumentert omfattende lovbrudd blant useriøse i byggenæringen. Noe av begrunnelsen fra de som driver ulovlig og useriøst er at oppdagelsesrisikoen er liten. Nå vil altså regjeringen at oppdagelsesrisikoen skal bli mindre, sier Sandnes.

Sandnes mener at regjeringen må etablere av Senter mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistrikt.

– Dette har vært en suksess. Flere useriøse og kriminelle er avslørt og sendt ut av landet. Og de manglende skatte og avgiftsinnbetalingene som er avslørt overskrider utgiftene til etaleringen av sentrene med åtte ganger innsatsen. Jeg kan derfor ikke begripe hvorfor ikke regjeringen øker innsatsen, avslutter Sandnes.

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen