Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet

Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet

Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet og inneholder heller ingen signaler om økt satsing på kontroll og tilsyn.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

– Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier Jon Sandnes adm. dir. i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I budsjettforslaget til Arbeids- og sosialdepartementet skrives det at den virksomheten useriøse og kriminelle utøver er ødeleggende både for de arbeidstakerne som rammes og de seriøse bedriftene.

– Arbeidslivskriminalitet er ikke bare ødeleggende for arbeidstakere og seriøse bedrifter, det er også en av de største truslene mot finansiering av velferdsstaten, sier Sandnes.

Noen dager før budsjettet ble lagt frem, gjennomførte politiet og Arbeidstilsynet kontroller i privatmarkedet i Rogaland.

– Her ble det avdekket flere ulovlige forhold.  Samtidig vet vi at det de siste par årene er dokumentert omfattende lovbrudd blant useriøse i byggenæringen. Noe av begrunnelsen fra de som driver ulovlig og useriøst er at oppdagelsesrisikoen er liten. Nå vil altså regjeringen at oppdagelsesrisikoen skal bli mindre, sier Sandnes.

Sandnes mener at regjeringen må etablere av Senter mot arbeidslivskriminalitet i alle politidistrikt.

– Dette har vært en suksess. Flere useriøse og kriminelle er avslørt og sendt ut av landet. Og de manglende skatte og avgiftsinnbetalingene som er avslørt overskrider utgiftene til etaleringen av sentrene med åtte ganger innsatsen. Jeg kan derfor ikke begripe hvorfor ikke regjeringen øker innsatsen, avslutter Sandnes.

TRE/16. februar 2018

Rekordoppmøte på verdens største konferanse for byggekunst i tre

1700 deltakere fra hele verden deltok på verdens største møteplass for byggkonstruksjoner i tre, Forum Holzbau Garmisch. Flere norske bedrifter deltok for å oppdatere seg på de nyeste trendene innen internasjonal byggekunst i tre. Les hele saken

BIM/16. februar 2018

Fullsatt sal på seminaret om parametrisk design og BIM

Tirsdag 13. februar ble det for første gang i Norge arrangert seminar om parametrisk design/visuell programmering. Over 130 personer var til stede på Felix Konferansesenter for å høre en rekke norske og internasjonale foredragsholdere fortelle om hvordan de benytter dette i sin hverdag. Les hele saken

BYGGENÆRINGEN/15. februar 2018

Fortsatt stort behov for fagarbeidere i byggenæringen

38 prosent av bedriftene i byggenæringen sliter med å få tak i fagarbeidere viser ny undersøkelse fra BNL. I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer, og selv om pendelen går riktig vei på landsbasis, er det alt for få som velger bygg- og anleggsteknikk. Les hele saken

Til toppen