buildingSmart-konferansen 2015

buildingSmart-konferansen 2015

Over 160 personer fant veien til årets buildingSmart-konferanse på Gardermoen. Konferansen holdt et høyt faglig nivå og ga innblikk i en rekke spennende anvendelsesområder for BIM.

  • Rådgivning
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Konferansen åpnet med en presentasjon av prosjektet nytt østfoldsykehus (PNØ). Det omfattende BIM-prosjektet er tildelt prisen for årets beste åpne BIM-prosjekt. Prisen er tildelt av buildingSmart International, hvor en internasjonal jury har vurdert hvilke prosjekter i verden som har gjort størst innsats for å fremme bruken av åpen BIM.

Erfaringer fra olje- og gassektoren

Øystein Mejlænder-Larsen fra Multiconsult presenterte sin PhD som ser nærmere på erfaringer med BIM fra olje- og gassektoren og hvordan dette kan overføres til byggenæringen. Øystein snakket blant annet om hvordan norske aktører kan konkurrere på kvalitet mot billigere utenlandske selskaper.

[factbox id="1"]

BIM og samhandling

Thomas Sæve fra Skanska og Bjørn Erik Lie fra LINK arkitektur presenterte status på SamBIM-prosjektet. Prosjektet har sett nærmere på hvordan samhandling mellom ulike aktører kan forenkles og tilrettelegge for enklere å gjennomføre benchmarking mot utenlandske BIM-prosjekter. Prosjektet er et samarbeid mellom Statsbygg, Skanska, LINK Arkitektur, og Multiconsult. I tillegg har prosjektet FoU-partnere fra Fafo, Sintef Byggforsk og NTNU med 2 PhD-kandidater.

bSN Prisen 2015

Øivind Rooth vant bSN-prisen 2015 for sin innsats med etableringen av buildingSMART Norge og buildingSMART International. Han har i tillegg vært sentral for å få ISO standardisert standardene for IDM og IFC.

Studentprisene gikk til Westermann og Sletvold som har sett på hvordan boreroboten nLink kan integreres med BIM. Andreas Fjell Gresslien, Audun Svendsen, Erik Bolstad og Simon R. Juvik fikk også bSN “hedrende omtale” for bacheloravhandlingen “4D BIM Simulering av fremdrift”. Kristoffer Aaserud fikk “hedrende omtale” for sin mastergradsavhandling “Samhandling med BIM i veiprosjekter - med bakgrunn i E6 Frya-Vinstra”. Aleksei Tkachenko fikk “hedrende omtale” for mastergradsavhandlingen “Energiberegninger med bruk av BIM-baserte verktøy”.

Du finner alle presentasjonene på buildingSmart sine nettsider.

Til toppen