Bydel Sagene samvirker og virker

Bydel Sagene samvirker og virker

I Bydel Sagene blir innbyggerstemmen tillagt stor vekt i arbeidet for en bydel hvor alle trives og føler seg trygge. Onsdag lot byrådsleder Raymond Johansen seg imponere av bydelens boligsosiale prosjekter.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Raymond Johansen har de siste månedene besøkt mange av bydelene for å lære mer om hvordan de arbeider. Onsdag gikk turen til Bydel Sagene, der temaet for møtet var samarbeidet i bydelen, og særlig samhandlingen rundt de kommunale boligene.

Dette er nemlig noe bydelen har jobbet mye med de siste årene. Bydel Sagene er en av bydelene med flest kommunale boliger, og mange av boligene er plassert i heleide gårder.

Dette kan by på mange utfordringer, men bydelen lykkes ved å møte utfordringene med samhandling på tvers av mange ulike instanser. Dette inkluderer ikke bare ansatte i kommunen og bydelen, men også bydelens egne beboere.

Stor overføringsverdi til andre

– Bydelen er fremoverlent, og kompetansen her har stor overføringsverdi til andre bydeler. De som jobber her besitter gode og viktige erfaringer, og det er viktig at man synger fra det samme notearket, sa byrådsleder Raymond Johansen etter å ha fått høre om bydelens arbeid.

Han er opptatt av at kunnskap og kompetanse skal deles på tvers av bydelene i Oslo, slik at man kan lære av hverandre.

De siste årene har Bydel Sagene hatt mange ulike samarbeidsprosjekter, og i 2016 var bydelen nominert til Statens pris for boligsosialt arbeid.

Inkluderer beboerne

I samarbeid med Boligbygg og andre, har bydelen de siste årene gjort mye for å bedre bomiljøet i de kommunale boligene.

– Samarbeidet i bydelen har blant annet resultert i beboermøter og workshops hvor både voksne og barn kan komme med ideer, fortalte Ide Christine Hultqvist, som er seksjonsleder for boligseksjonen i bydelen. Bydelen har også arrangert nærmiljøskole, der politiet, brannvesenet, Leieboerforeningen og Boligbygg har kurset beboerne i temaer som de selv hadde ytret ønsker om å lære om.

Flere av representantene fra bydelen kunne fortelle at de får mye igjen ved å samarbeide tett for felles mål, og inkludere beboerne i arbeidet. I disse dager har bydelen et eget prosjekt for å ruste opp bomiljøet i området Søndre Åsen.

Boligbygg arbeider også mye med å rehabilitere de kommunale gårdene i Oslo, deriblant i Bydel Sagene. En gård som ferdigstilles i disse dager er Dannevigsveien 7 på Sagene, der beboer Denny var svært fornøyd med nytt kjøkken og bad.

TRE/10. desember 2018

Mener prefabrikkert konstruksjon er en bedre måte å bygge på

Blueprint Robotics produserer prefabrikkerte, tilpassede treelementer til husbygging. Alle elementene inkluderer Kerto® LVL-produkter (laminert finertre) fra Metsä Wood. Begge selskapene mener at prefabrikkert trekonstruksjon kan gjøre byggeprosessen rask, enkel og grønn. Les hele saken

Til toppen