Bygg uten å søke

Bygg uten å søke

Fra 1. juli 2015 ble det lov å bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Effektivt og økonomisk

De nye reglene gjør at man raskere kan gå i gang med byggingen av en garasje eller en hagebod på tomten sin.

Man slipper å søke, man slipper å vente på å få søknaden godkjent og man slipper å betale gebyr for behandling av søknad.

- Før du bygger må du imidlertid finne ut hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din. Du har også ansvaret for at garasjen eller hageboden er i tråd med kommunens arealplaner for området og plan- og bygningslovgivningen, sier direktør Morten Lie i Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet for byggkvalitet lanserte i juni veiviseren ”Bygg uten å søke” som hjelper med å finne ut om en kan bygge uten å søke. Her får man svar på om man må søke kommunen om dispensasjon eller om man kan tilpasse bygningen så man slipper å søke.

Dette kan du bygge uten å søke

  • Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter.
  • Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten.
  • Garasjen kan ikke ha kjeller.
  • Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft.
  • Maksimal mønehøyde er 4,0 meter.
  • Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter.
  • Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger.

Når bygget er ferdig gir man kommunen beskjed slik at det kan tegnes inn i kommunenes kartdata.

TRE/17. juli 2018

Et utstillingsvindu for konstruksjonsprodukter i tre

Metsä-gruppens nye besøkssenter i Äänekoski i sentrale Finland, er et godt eksempel på rask konstruksjon ved bruk av tre. Bygningen på 1000 m2 viser hvordan Metsä Woods Kerto LVL-produkter muliggjør rask, lett og grønn konstruksjon. Bygningen kombinerer industrielt produserte treelementer og unike arkitektoniske løsninger med detaljert tømrerarbeid. Les hele saken

Til toppen