Det kan bli mindre røyk fra forbrenningsanlegg i fremtiden om byggebransjen når sitt mål om 70 % materialgjenvinning.
Det kan bli mindre røyk fra forbrenningsanlegg i fremtiden om byggebransjen når sitt mål om 70 % materialgjenvinning. (Illustrasjon: EFO)

Byggebransjen vil bort fra forbrenning

Avfall er en høyverdig ressurs som må gjenvinnes, gjenbrukes og ombrukes – ikke brennes, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Han er strålende fornøyd med at en samlet byggebransje vil jobbe for virkemidler som gjør materialgjenvinning mer lønnsomt enn energigjenvinning.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Det slås fast i Nasjonal handlingsplan for byggavfall, hvor det er fastsatt et mål om 70 % materialgjenvinning innen 2020.

Dette er fjerde gang byggenæringen sammen med avfallsbransjen utarbeider en nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. Den nye planen gjelder for 2017-2020.

Planen har tre hovedmål

  • Bidra til forsvarlig håndtering av alt farlig bygg- og anleggsavfall, og hindre resirkulering av miljøgifter
  • Oppfylle EUs mål om 70 % materialgjenvinning av BA-avfall i 2020
  • Minimere mengden bygg- og anleggsavfall ved riving, rehabilitering og nybygging

Sirkulærøkonomien

Mens bransjen lenge har jobbet med håndtering av farlig avfall, går man denne gangen også dypere inn i sirkulærøkonomien.

- Mange land har kommet mye lenger enn oss når det gjelder sirkulærøkonomi, og det er derfor svært gledelig at byggebransjen nå viser vei, sier Voie. Nå håper både han og resten av bransjen at politikerne vil bidra med virkemidler som gjør materialgjenvinning mer lønnsomt enn energigjenvinning. 

- Målet om 70 % materialgjenvinning er både ambisiøst og helt nødvendig. Til nå har nemlig utviklingen gått i feil retning i Norge. I 2008 ble 45 % av alt avfall gjenvunnet, mens i 2015 var andelen redusert til kun 38 %. Årsaken er at stadig mer forbrennes. Denne utviklingen må snus om bransjen skal nå sine mål og Norge skal komme ordentlig igang med sirkulærøkonomien, avslutter Voie.

 

GJENVINNING/22. mars 2019

Fortsatt mange barrierer i veien for en sirkulær byggsektor

Byggebransjen står for betydelige utslipp og gjenbruksgraden i næringen er lav. Men hvorfor er det slik, og hvilke barrierer er de største? Norsk senter for sirkulær økonomi (NSSØ) og COWI tok debatten da de inviterte til sirkeltreff om materialgjenvinning i et sirkulært perspektiv. Les hele saken

Til toppen