Byggenæringen med politisk spørretime under Arendalsuka

Byggenæringen med politisk spørretime under Arendalsuka

Høstens Stortingsvalg står for døren, og for Norges nest største næring, bygg- og anleggsnæringen, knytter det seg usikkerhet til sentrale rammebetingelser for videre utvikling. For å få svar på spørsmål knyttet til dette, arrangerer byggenæringen politisk spørretime under Arendalsuka.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

«Enkelt å være seriøs»

Spørretimens første tema tar utgangspunkt i byggenæringens egen rapport «Enkelt å være seriøs». Høsten 2013 uttalte skattemyndighetene at det var avdekket mafialignende tilstander i bygg- og anleggsbransjen. Ulovligheter ved innleie, fusk med skatt og brudd med arbeidstidsbestemmelser var eksempler på forhold som fører til at det ofte er vanskelig å være en seriøs aktør uten å tape i kampen mot de useriøse. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet overleverte Byggenæringens Landsforening august 2014 Regjeringen rapporten «Enkelt å være seriøs». I rapporten presenteres en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Nå lurer næringen på: Hva har skjedd siden den gang? Er det nok? Hva kan man forvente i kommende stortingsperiode? Hva kan næringen forvente av konkrete tiltak fra de ulike politiske aktørene?

Stortingets behandling av Nasjonal transportplan

Spørretimens andre tema knytter seg til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Planen viser til kraftige økninger i bevilgninger til samferdsel i Norge, men viser samtidig til at en påstått enorm kostnadsøkning gir liten mulighet for at det blir «mer vei for pengene». Byggenæringen forstår ikke kostnadsøkningen det vises til, har fått Oslo Economics til å se nærmere på hva som ligge bak denne kostnadsøkningen, og vil gjerne høre hva politikerne våre mener om dette. I spørretimen vil vi også be om konkrete svar på hva de ulike politiske konstellasjonene har av planer for fremtiden til Nye Veier.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, sentrale politiske representanter og ledere fra byggenæringen deltar.

REHABILITERING/16. august 2018

Den verdensberømte arkitekt: – Vi er nødt til å rehabilitere bygninger

Den verdensberømte arkitekten, Julien De Smedt, eier av JDS Architects blir en av de store foredragsholderne under lanseringen av Building Green i Oslo. Han oppfordrer til å rehabilitere allerede eksisterende bygninger og mener at det er denne veien vi må gå for å sikre en bærekraftig arkitektur- og byggebransje i fremtiden. Les hele saken

Til toppen