Byggenæringen med politisk spørretime under Arendalsuka

Byggenæringen med politisk spørretime under Arendalsuka

Høstens Stortingsvalg står for døren, og for Norges nest største næring, bygg- og anleggsnæringen, knytter det seg usikkerhet til sentrale rammebetingelser for videre utvikling. For å få svar på spørsmål knyttet til dette, arrangerer byggenæringen politisk spørretime under Arendalsuka.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

«Enkelt å være seriøs»

Spørretimens første tema tar utgangspunkt i byggenæringens egen rapport «Enkelt å være seriøs». Høsten 2013 uttalte skattemyndighetene at det var avdekket mafialignende tilstander i bygg- og anleggsbransjen. Ulovligheter ved innleie, fusk med skatt og brudd med arbeidstidsbestemmelser var eksempler på forhold som fører til at det ofte er vanskelig å være en seriøs aktør uten å tape i kampen mot de useriøse. På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet overleverte Byggenæringens Landsforening august 2014 Regjeringen rapporten «Enkelt å være seriøs». I rapporten presenteres en rekke tiltak for å bedre situasjonen. Nå lurer næringen på: Hva har skjedd siden den gang? Er det nok? Hva kan man forvente i kommende stortingsperiode? Hva kan næringen forvente av konkrete tiltak fra de ulike politiske aktørene?

Stortingets behandling av Nasjonal transportplan

Spørretimens andre tema knytter seg til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan. Planen viser til kraftige økninger i bevilgninger til samferdsel i Norge, men viser samtidig til at en påstått enorm kostnadsøkning gir liten mulighet for at det blir «mer vei for pengene». Byggenæringen forstår ikke kostnadsøkningen det vises til, har fått Oslo Economics til å se nærmere på hva som ligge bak denne kostnadsøkningen, og vil gjerne høre hva politikerne våre mener om dette. I spørretimen vil vi også be om konkrete svar på hva de ulike politiske konstellasjonene har av planer for fremtiden til Nye Veier.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, sentrale politiske representanter og ledere fra byggenæringen deltar.

BELYSNING/20. februar 2019

Giganthall fikk pris for lysbruk

– Dette er et stort prosjekt, det er ingen tvil om det. 4 spor inne i fjellet, der de to midtre sporene er dimensjonert for passering av tog i 250 kilometer i timen sier sitt om hvilke tekniske utfordringer vi har møtt. Kanskje nettopp derfor er det hyggelig å få en utmerkelse for lysdesignet. Les hele saken

REHABILITERING/20. februar 2019

Slik skal Nationaltheatret bli flott igjen

En moderne hovedscene, omfattende restaurering, store tekniske utbedringer og arealer under bakken vil gi publikum og ansatte en helt ny opplevelse i Nationaltheatret. Nå søker Statsbygg etter en prosjekteringsgruppe som skal anbefale konkrete løsninger for oppussingen. Les hele saken

BIM/19. februar 2019

Bedre byggeprosesser med nye internasjonale standarder for BIM

Internasjonalt er bygge- og anleggsnæringen i sterk vekst, og med det følger behovet for effektive, globale verktøy som bygningsinformasjonsmodellering (BIM). De nye internasjonale standardene gir mer effektivt samarbeid, mener den norske lederen for arbeidsgruppen som har utviklet de nye standardene, Jøns Sjøgren fra Boligprodusentene. Les hele saken

Til toppen