Årets NOBBer: Jotul AS
Årets NOBBer: Jotul AS (Bilde: Bygg Reis Deg)

Byggenæringen samles på Bygg Reis Deg

Flere aktører i byggenæringen arrangerer konferanser, seminarer og møter i forbindelse med Bygg Reis Deg. Blant disse er NOBB-konferansen og Tredagen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

NOBB-konferansen

NOBB-konferansen samlet over 200 deltagere torsdag 19. oktober. Her var tematikken naturlig nok digitalisering. Norsk Byggevarebase (NOBB) er ikke lenger kun en produktdatabase for leverandør og handel, men en informasjonsdatabase for alle produkter et bygg er satt sammen av. Viktigheten av digitale produktdata, digitalisering av byggeprosessen og standarder for digital informasjonsflyt var en del av programmet.

Årets NOBBer ble også kåret. Prisen gikk til Jøtul AS, og begrunnelsen var at bedriften har lagt mye innsats i å heve kvaliteten på sine produktdata i NOBB. De bruker NOBB aktivt som et viktig ledd i sin kunderelasjon, og viser evne og vilje til å oppfylle markedets krav til korrekt vareinformasjon. Vinneren bruker NOBB-Kontrakt, og har meget god dekning på bilder og dokumentasjon på sine nærmere 3000 varer i NOBB.

Tredagen

19. oktober ble seminaret Trebaserte industrielle løsninger - Tredagen også avholdt på Thon Hotel i sammenheng med Bygg Reis Deg. En rekke aktører stod på scenen og presenterte næringens syn på markedsmuligheter og hvordan de industrielle løsningene møter kravene i dagens marked i forhold til trebaserte industrielle konsepter.

Det økende fokuset på bærekraftige og kostnadseffektive løsninger har gjort trebaserte industrielle konsepter populært. Det er både fordeler og ulemper ved å benytte treverk. På seminaret gikk tematikken i trebaserte og hybride løsninger i forhold til lydisolasjon, bruk av massivt tre i massive konstruksjoner, overflatebehandling, samt flere andre tema relevante for byggenæringens fremtid. Et tydelig budskap var at det finnes et stort potensiale når det kommer til bruk av trebaserte industrielle løsninger.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen