Byggenæringen trenger mer samarbeid og kompetansedeling

Byggenæringen trenger mer samarbeid og kompetansedeling

En del av Bygg21 sin oppgave er å samordne beste praksis på en måte som gjør byggebransjen mer strukturert og effektiv. Det finnes mye bra kunnskap der ute, men den er ikke alltid så lett å få tak i. Vi må samle og pakke kunnskap og praksis inn slik at aktørene har noe igjen for å ta dette i bruk.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kronikk av Sverre Tiltnes, direktør Bygg21.

Et område vi jobber med i år er næringens rolle i plan- og byggeprosesser. Kommuner, eiendomsutviklere og utbyggere må bli flinkere på samarbeid i reguleringssaker. Noe må ta tid, men Voss kommune bruker eksempelvis en tredel av tiden av hva enkelte andre kommuner bruker på plansaker.

Nannestad kommune har ingen tidsoverskridelser når det gjelder byggesaker. Der har de vært veldig flinke til å jobbe sammen med byggenæringen, slik at aktørene blir bedre på å sette sammen byggesøknader. Bygg21s arbeidsgruppe skal komme frem til en bedre måte å samarbeide på, og blant annet utvikle maler for effektive plansaker og fullstendige byggesaker. Bygg21 har tidligere foreslått å redusere antall plannivåer fra 4 til 2. Målsettingen er å halvere den gjennomsnittlige behandlingstiden på byggesaker.

[img id="1"]

Et annet område for Bygg21 i 2017 er Kvalitet og bærekraft. Offentlige og private aktører vil gjerne levere kvalitet, men lykkes ikke alltid. Det er krevende å få oversikt over kunnskap, råd og meninger der ute. Ofte blir det mye synsing og Bygg21 skal bidra til å sette kunnskapen i system.

Vi må også se etter kvalitet på flere områder. Det grønne skiftet innebærer at bygg som oppføres må i tillegg til god bygningsteknisk standard ha god brukekomfort og miljømessige kvaliteter.

Et viktig område fremover blir digitalisering av byggebransjen. Det gjør det enklere å få helhetlige løsninger for komplekse oppgaver. Det blir enklere å sette opp komplekse kontrakter og byggemeldinger. Bransjen må lære seg dette, og de som tar digitale verktøy i bruk tidig vil få konkurransefortrinn.

Selv om flere store utbyggere har satset på BIM, er det på flere områder Staten og kommunene som går foran. KS (Kommunenes Sentralforbund) utvikler sine systemer for å ta i mot store mengder digitale søknader. Jeg håper at man kan få de første litt kompliserte byggesakene basert på BIM via Altinn i løpet av 2017.

[factbox id="1"]

Under Byggedagene lanserte vi kampanjen Beste Praksis som vi skal kjøre de neste to-tre årene. Bygg21 jobber for å gjøre bransjen raskere, enklere – og grønnere. Vi skal ikke finne opp mye nytt, men bruke de gode ideene om igjen, gjenta de beste løsningene.

Her vil vi bruke sosiale media som Facebokk og Instagram. Enten det er egen praksis, eller man ser andre som gjøre en god jobb, oppfordrer vi folk til å legge inn et bilde og skrive noen ord om saken. Og så vil vi premiere de som fortjener en anerkjennelse.

Det er gjerne enkle, praktiske grep som sikrer kvalitet og kompetanse. Det kan være digitale løsninger, små detaljer, store prosjekter eller dyktige personer. Over alt finner vi noen som gjøre noe bedre enn andre – og det kan vi lære av.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen