Gørild Mortensen (tv) og Silje Aasgrav inspiserer eget arbeid.
Gørild Mortensen (tv) og Silje Aasgrav inspiserer eget arbeid. (Foto: Aleksander Ribe / Rambøll)

Byggepris til hjertet av Kvadraturen

Ikke bare et område, men ett av byens viktigste samlingspunkter. Nylig ble Torvkvartalet, Torvet Parkering og Torvet i Kristiansand tildelt Byggeprisen for Kristiansands-regionen.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Rambøll har vært involvert i alle de tre prosjektene. Som byggherrens representant og KU SHA for de to førstnevnte og som landskapsarkitekt for selve torvet.

Torvet er et viktig samlingspunkt for lokalmiljøet. For landskapsarkitektene var det viktig å bevare den sosiale funksjonen og innby til møter mellom mennesker. Det innebar å legge til rette for alle elementene som gjør et torg levende, som uteserveringer, sitteplasser, handelsboder og plass for arrangementer.

- Det kjennes verdifullt å være med å skape noe som gir så mye glede, og som bidrar til å gi Kristiansand et levende sentrum, sier landskapsarkitekt Silje Aasgrav fra Rambøll.

Byggeprisen

Kristiansand Byggepris utdeles årlig av en jury bestående av Leder av By- og miljøutvalget - Kristiansand kommune, RIF Agder, Agder Arkitektforening og Entreprenørforeningen Sørlandet.

Juryens bedømmelse:
For konseptutvikling, planlegging og gjennomføring av Torvkvartalet, Torvparkeringen og selve torvet.

Juryen mener prosjektene er særdeles gode eksempler på hvordan initiativ-takere med friskt mot kan starte enkeltprosjekter og sammen med andre både private og offentlige aktører sørge for å gjennomføre et godt byutviklingsgrep. Nevnte prosjekt har tilført Kristiansand som by verdier som bidrar til økt trivsel og kvalitet i tillegg til at byggebransjen har fått vist frem arbeider av høy kvalitet.

Juryen har vektlagt at dette er en unik sammensetning prosjekt i «hjertet» av Kvadraturen og at kvalitet har vært prioritert fra første stund. Tiltakshavere og utførende har sammen løst svært krevende oppgaver på trange byggeplasser på en god måte, samt våget å utfordre seg selv på valgte løsninger. Juryen vil ikke minst påpeke det gode håndverket som er utført i forbindelse med ombygging av bevaringsverdig bebyggelse.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen