Nybygget er på to etasjer med tre beboeravdelinger, fellesfunksjoner og kontorarbeidsplasser for de ansatte. Prosjektet omfatter også et opparbeidet uteområde. Bygget skal utformes med tanke på at det skal legge til rette for personlig vekst for beboerne og være et hjem i den perioden de bor der.
Nybygget er på to etasjer med tre beboeravdelinger, fellesfunksjoner og kontorarbeidsplasser for de ansatte. Prosjektet omfatter også et opparbeidet uteområde. Bygget skal utformes med tanke på at det skal legge til rette for personlig vekst for beboerne og være et hjem i den perioden de bor der. (Illustrasjon: Statsbygg)

Bygger digitalt i Bergen

Bergen akuttsenter for ungdom blir Statsbyggs mest digitale byggeprosjekt på Vestlandet.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

På Toppe i Åsane er betongarbeidene nå godt i gang. Ytterveggene på det som skal bli et nytt to-etasjers akuttsenter for ungdom er i ferd med å reise seg.

Tredje digibygg

Akuttsenteret er det tredje prosjektet i Statsbygg Digibygg-satsing, der det testes ut ny teknologi som kan modernisere byggebransjen.

– Byggenæringen kan hente store gevinster gjennom digitalisering. Det er veldig spennende å utforske dette videre her i Bergen, sier fungerende IKT og HR-direktør Anett Andreassen i Statsbygg.

Prosjektet inngår i Statsbyggs Digibygg-satsing, som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smart-teknologi i Statsbyggs byggeprosjekter.

Byggeplassen skal være papirløs, enten i form av BIM-kiosker eller nettbrett. Prosjektet skal benytte 4D fremdriftsplanlegging og logistikkhåndtering med bruk av RFID (radiofrekvensidentifikasjon).

Statsbygg mener BIM og andre digitale tiltak er gode verktøy for å få til en mer effektiv byggeplass. Foto: Statsbygg

Akuttsenteret skal være et passivhus. Oppvarmingsbehov skal dekkes av varmepumpe med varmeopptak fra energibrønner.

Bygget er planlagt i samarbeid med Bufetat og tar hensyn til deres spesielle tekniske løsninger for å gjøre hverdagen til bruker og drift enklere.

Stiller flere digitale krav

I Bergen har Statsbygg blant annet stilt krav til entreprenøren om:

Papirløs byggeplass: Tradisjonelle byggetegninger benyttes ikke. I stedet er en såkalt BIM-modell («bygningsinformasjonsmodell», dvs. en kontinuerlig oppdatert digital 3D-modell av bygningen) tilgjengelig både håndholdt på iPad og på stasjonære infoskjermer på byggeplassen.

Digital byggegrop: Det er ikke bare laget 3D-modell av selve bygningen, men også av massene som er sprengt ut. Slik kan man beregne hvor tidkrevende sprengingen er. Dette er ekstra nyttig når man har en komplisert sprengningstomt, som her.

Digital logistikk: Alle byggematerialene spores gjennom hele byggefasen fra bestilling til ferdigstillelse. Dette gir bedre kontroll, raskere gjennomføring og redusert svinn.

Digital HMS-tavle: Den gamle oppslagstavla erstattes av en digital touch-skjerm, som gjør at HMS på byggeplass kan ivaretas på en betydelig bedre måte. Den enkelte arbeider får automatisk tilgang til viktige dokumenter og til tidskritisk informasjon ved alvorlige hendelser. Samtidig får prosjektleder langt bedre oversikt over det som skjer på byggeplassen.

– Vi har allerede gjort oss verdifulle erfaringer siden oppstarten, og tilbakemeldingen fra anleggslederen er at dette er gode verktøy for å få til en mer effektiv byggeplass, sier Andreassen.

BYGGEPLASS/20. mars 2019

Slik skal AF og Cramo effektivisere byggeplassen

For å effektivisere byggeprosessen, er utleieselskapet Cramo fast til stede på AF Gruppen og Oslo S Utviklings byggeplass i Bjørvika. Målet er å øke produktiviteten ved å alltid ha riktig utstyr tilgjengelig og korte ned leietiden på utstyr. Les hele saken

BREEAM/18. mars 2019

Vant milliardoppdrag i Bærum

Bærum kommune og Veidekke har inngått avtale om å bygge Oksenøya senter på Fornebulandet. Senteret får en meget sterk miljøprofil og skal inneholde en stor barneskole, barnehage, idrettsanlegg og et bo- og behandlingssenter. Oppdraget, som ble vunnet i en pris- og designkonkurranse, er verdt i overkant av 1,1 milliard kroner ekskl. mva. Les hele saken

Til toppen