Bygger et av Europas største næringsbygg i tre
(Illustrasjon: Helen & Hard )

Bygger et av Europas største næringsbygg i tre

Finansparken er det nye hovedbygget til SR-Bank som bygges i Bjergsted, bygget blir et av de største næringsbygg i tre i Europa.

  • Tre
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Finansparken er det nye hovedkontoret til SpareBank 1 SR-Bank. Med et totalareal på 22.600 kvm blir dette Norges største næringsbygg basert på tre som bærende konstruksjoner. Byggestart var 1. november 2016. Bygget skal tas i bruk i november 2019.

Trekonstruksjon BREEAM Exellent

Valget av trekonstruksjon er resultat av arkitektkonkurransen. Vinnerutkastet til Helen & Hard hadde tre som bærende konstruksjon. Vi mener trekonstruksjonen henger svært godt sammen med navnet til bygget, Finansparken i Bjergsted. For SpareBank 1 SR-Bank er det også viktig at bygget er godt tilpasset den eksisterende trehusbebyggelsen i området, som er en del av Gamle Stavanger. Bygget har dessuten klar tilknytning til Bjergstedparken, blant annet ved et parkanlegg på sørsiden av Finansparken – og ved å dra «parken inn i bygget». Begge deler var viktig for juryen som valgte konseptet blant mange gode arkitektforslag.

Høy miljøprofil

Trekonstruksjon er et godt valg for miljøet, både i kraft av å være enkelt nedbrytbart og ikke minst som miljøfaktor i et innemiljø. Valget av trekonstruksjon gjør at vi sertifiserer bygget til nivået BREEAM Exellent, det nest høyeste nivået for miljøsertifisering av bygg.

  Illustrasjon: Helen & Hard

Finansparken i Bjergsted blir sju etasjer høyt på det høyeste i nord mot Bjergstedparken, 13.400 kvadratmeter BRA over bakken. Tre etasjer i betong under bakken. Totalt ca 23.000 m2.

Det er høy miljøprofil i prosjektet med trekonstruksjon, sedumdekke på taket, lav parkeringsandel, god dekning for sykkelparkering med garderobefasiliteter, og bilpark til ansatte som trenger bil i forbindelse med jobboppdrag.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen