Bygger Kleppestø Barneskole på Askøy

Bygger Kleppestø Barneskole på Askøy

Åsane Byggmesterforretning, et selskap i AF Gruppen, er valgt av Askøy kommune som entreprenør for bygging av Kleppestø Barneskole.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kontrakten omfatter bygging av ny skole, riving av deler av eksisterende skole, samt rehabilitering av gjenstående del av eksisterende skole.

Den nye skolen skal romme 600 elever. Nybygget er på 6 433 m2, del av eksisterende bygg som skal rives er på 1 490 m2 mens ombygging av gjenstående del av eksisterende bygg er på 1 331 m2. Byggearbeidene er planlagt gjennomført i to faser.

Første byggetrinn omfatter nybygget og skal ferdigstilles høsten 2018. Andre byggetrinn omfatter riving av to av fløyene på eksisterende skole samt rehabilitering av gjenstående del av eksisterende skole. Byggetrinn to ferdigstilles høsten 2020.

Kontrakten er en generalentreprise og har en verdi på MNOK 157 ekskl.mva. Arbeidene starter i juli/august 2016.

IOT/23. mai 2018

IoT-sensorer er kun et middel – ikke et mål

Det snakkes mye om digitale sensorer i bransjen. Dette omtales ofte som nyeste nytt, men det er det ikke. Fakta er at sensorer har vært i bruk alle de 30 år jeg har vært i bransjen. Forskjellen er at sensorene nå er mye mer tilgjengelige – både teknologisk og økonomisk. Les hele saken

REGJERINGSKVARTALET/23. mai 2018

Vil ha mye glass og aluminium i nytt regjeringskvartal

Betong, tre, stein, glass, stål, aluminium eller leire? Hva slags materialer bør brukes i det nye regjeringskvartalet? Leverandørindustrien er utfordret til å fortelle om de ulike materialenes styrker og svakheter med tanke på bruk, sikkerhet, miljø og hvor de i samarbeid med Statsbygg ser for seg mulige innovasjonsområder. Les hele saken

HMS/22. mai 2018

Jakten på kriminelle på norske byggeplasser

Myndighetene varsler nye og strengere krav til offentlige virksomheter for å få bukt med arbeidslivskriminalitet på byggeplassene. En rekke tiltak iverksettes, bl.a. krav til maks to ledd i underleverandørkjeden og krav til lærlinger. En ny digital tjeneste er lansert som gir entreprenørene oversikt over alle operative underentreprenører på byggeplassen og enkelt å få ut gjeldende seriøsitetskrav Les hele saken

Til toppen