Bygger Kleppestø Barneskole på Askøy

Bygger Kleppestø Barneskole på Askøy

Åsane Byggmesterforretning, et selskap i AF Gruppen, er valgt av Askøy kommune som entreprenør for bygging av Kleppestø Barneskole.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Kontrakten omfatter bygging av ny skole, riving av deler av eksisterende skole, samt rehabilitering av gjenstående del av eksisterende skole.

Den nye skolen skal romme 600 elever. Nybygget er på 6 433 m2, del av eksisterende bygg som skal rives er på 1 490 m2 mens ombygging av gjenstående del av eksisterende bygg er på 1 331 m2. Byggearbeidene er planlagt gjennomført i to faser.

Første byggetrinn omfatter nybygget og skal ferdigstilles høsten 2018. Andre byggetrinn omfatter riving av to av fløyene på eksisterende skole samt rehabilitering av gjenstående del av eksisterende skole. Byggetrinn to ferdigstilles høsten 2020.

Kontrakten er en generalentreprise og har en verdi på MNOK 157 ekskl.mva. Arbeidene starter i juli/august 2016.

GRØNNE TAK/16. november 2018

Grønne tak er på fremmarsj i byene

– Grønne tak er ikke bare en ting, slik mange kanskje ser for seg. Når folk hører dette begrepet, tenker man seg gjerne et tradisjonelt torvtak. Men det er altså mye mer enn som så, og grønne tak er på fremmarsj. I Oslo jobbes det med en egen strategi for slike tak. Les hele saken

ENERGIEFFEKTIVISERING/16. november 2018

Jakter videre på ideer som kan knekke milliardkoden

Enova anslår at det årlige markedet for lønnsomme energitiltak i bygningsmassen er på flere milliarder kroner. Likevel går det for tregt med energieffektiviseringen. Statsforetaket har allerede støttet 8 ulike forretningskonsept som kan få fart på utviklingen med til sammen 6,4 millioner kroner. Nå er en ny konkurranse ute. Les hele saken

Til toppen