Bygger miljøbygg til 205 millioner

Bygger miljøbygg til 205 millioner

NCC signerte kontrakt med KLP Eiendom Trondheim om bygging av Lyngården på Moholt. Etter 17 år i planleggingsskuffen hos KLP Eiendom og seks måneder samspill med totalentreprenør, underleverandører, arkitekter og tekniske fag blir et av Trøndelags mest attraktive og bærekraftige kontorbygg endelig en realitet.

  • breeam
Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Bygget bygges som passivhus med BREEAM Very Good-sertifisering og blir Trondheims første kontorbygg bygd etter den nye TEK17 forskriften. Arbeidene på bygget på 14 000 kvadratmeter til en verdi av 205 millioner kroner starter allerede nå i september og skal etter planen stå ferdig våren 2019.

– Lyngården skal bli det mest markante signalbygget langs omkjøringsaksen, med høy arkitektonisk kvalitet og gode profileringsmuligheter mot omkjøringsveien, sier Ruth Hege Havdal, administrerende direktør i KLP Eiendom Trondheim.

Det er stor interesse for bygget i markedet. Bygget er 55 prosent utleid med leietakerne Schneider Electric Norge, Microchip Technology Norway og NCC.

Kjenner hverandre godt

Lyngården er det tredje miljøbygget som NCC bygger for KLP Eiendom hvor miljøfyrtårnet «Abels Hus» ble overlevert til selskapet i mars i år. Det ble klart allerede gjennom dette prosjektet at NCC hadde kompetanse å tilby på Lyngården på Moholt. Signeringen i dag kan dermed sies å være et resultat av det særdeles gode kundeforholdet NCC og KLP etablerte gjennom dette prosjektet, samspillformen og gjennom å involvere kunde og andre aktører tidlig i planleggingsfasen.

[factbox id="1"]

– Vi kjenner byggherren godt og har et sterkt kundeforhold gjennom tidligere prosjekter. Vi kom tidlig i gang med planleggingen av Lyngården-prosjektet sammen med kunden som har gitt oss begge flere fordeler, sier Tommy Olofsson, prosjektsjef hos NCC Building.

– De som nå skal ha ansvar for å gjennomføre «Lyngården», hadde alle sentrale roller i «Abels Hus»-prosjektet. Det er bra for både NCC og KLP Eiendom Trondheim at vi viderefører den kompetansen og erfaringen vi har fått ved å arbeide med et lignende prosjekt for den samme kunden, fortsetter Olofsson.

Ledende på bærekraftig utvikling

NCC er blant Nord-Europas ledende bygg- og eiendomsselskaper innen utvikling av bærekraftige prosjekter, og har bygget eller har under oppføring en rekke BREAAM-sertifiserte bygg. I tillegg til energikrav definert av TEK17-forskriften, skal Lyngården prosjekteres og utføres for å oppnå sertifisering BREEAM Very Good. Dessuten skal bygget oppnå energikarakter A og bygges som passivhus.

– I 2013 leverte NCC Building Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg til Trondheim kommune. I tillegg til leverte vi «Abels Hus»som Midt-Norges første bygg med den nye sertifiseringen BREEAM NOR Exellent til KLP Eiendom Trondheim. Nå bygger vi ett til for samme kunde, sier Stine M. Haugen, leder for bærekraft i NCC Building.

Dette er en måte å prosjektere på som vi er veldig godt fornøyd med

I likhet med NCC, har KLP Eiendom, som en av Norges største aktører innen forvaltning, utvikling og drift av eiendom, satt seg ambisiøse miljøkrav. Bærekraft og samfunnsansvar er viktig grunnpilarer i alt de gjør og det er krav om både energireduksjon og BREEAM-sertifisering av nye bygninger i porteføljen.

– Lyngården er det tredje miljøbygget NCC bygger for KLP Eiendom Trondheim som betyr at vi har bygget tre av fem miljøbygg for selskapet, sier Haugen.

Økt forutsigbarhet og redusert risiko

Fra februar til august 2017 utviklet NCC Lyngården-prosjektet sammen med byggherre, underentreprenører, arkitekt og tekniske fag gjennom arbeidsmetodikken «NCC Prosjektstudio». Den bygger på samarbeid og den samlede kompetansen til byggherre, entreprenører og arkitekt/rådgivere. Byggherren har med dette fått en bedre prosjektøkonomi og entreprenørene har utviklet metoder, logistikk og en mye mer planlagt og effektiv prosjektgjennomføring. Bruk av samspill og tidlig involvering av entreprenørene gir dermed stor merverdi til alle parter i prosessen, hvor også fremtidig drift av bygget får stort fokus.

– Dette er en måte å prosjektere på som vi er veldig godt fornøyd med, og som vi bruker i alle NCCs prosjekter av en viss størrelse. På denne måten blir kommunikasjonen mellom de ulike aktørene vesentlig enklere. I prosjektstudioet blir beslutningene tatt raskt, endringer grundig gjennomgått i samråd der eierskap blir hovedfokus. Å skape prosjekter i fellesskap er inspirerende, spesielt for våre yngre medarbeidere som setter pris på å delta på slike prosjektgjennomføringer, sier Olofsson.

MILJØ/21. februar 2019

40.000 billass spares med Yara Birkeland

– Dette er et svært spennende prosjekt. Ikke fordi det har hatt spesielt store tekniske utfordringer, men fordi det representerer en sterk miljøsatsing og er en spydspiss på sitt felt. Her har vi fått være med på å være helt i front i utviklingen, og det setter vi pris på. Les hele saken

HMS/21. februar 2019

Bedre kjønnsbalanse gir mer på bunnlinjen

– Tallenes tale er klar. Nå har byggebransjen om lag 2% kvinnelige fagarbeidere. Alt tyder på at de bedrifter som sørger for å skaffe seg en bedre kjønnsbalanse, tjener mer penger. Logisk betyr det da at om byggebransjen hadde gjort en sterkere innsats for å bedre kjønnsbalanse, hadde bunnlinjen sette hyggeligere ut. Les hele saken

Til toppen