Perspektivskisse, UiO Livsvitenskap.
Perspektivskisse, UiO Livsvitenskap. (Foto: NTB Scanpix)

Bygger Norges største universitetsbygg

Kunnskapsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å bygge Norges største universitetsbygg ved Universitetet i Oslo.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Statsbygg har mottatt oppdragsbrev fra Kunnskapsdepartementet om å bygge det 66 000 kvadratmeter store livsvitenskapsbygget ved Universitetet i Oslo (UiO). Nå starter Statsbygg, ansatte og studenter med å detaljplanlegge byggeprosjektet. Livsvitenskapsbygget ventes ferdigstilt høsten 2024, og skal huse om lag 1000 ansatte og 1600 studenter.

Økt internasjonal konkurransekraft

– Dette har vi sett fram til i mange år. Livsvitenskapsbygget vil legge til rette for verdensledende, tverrfaglig forskning, og et unikt samspill mellom utdanning, forskning og innovasjon. Vårt mål er at dette skal bli motoren i kunnskapshovedstaden Oslo. Kunnskapen som utvikles skal raskt tas i bruk gjennom nye produkter, selskaper og pasientbehandling, sier rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo.

Statsbygg har fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å planlegge et nytt bygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo, UiO.

Byggets beliggenhet i Gaustadbekkdalen, sentralt i Oslo, legger til rette for et strategisk samarbeid med universitetssykehusene, Forskningsparken og næringslivet.

Fremtidsrettede løsninger

– Livsvitenskapsbygget skal ikke bare ha fremtidsrettede løsninger for forsknings- og undervisningsarealene. Vi er også stolte av å bruke LEAN-metodikk i byggeprosjektet. Det betyr at rekkefølgen på arbeidsoppgavene i byggeprosessen er nøye planlagt og spesielt tilpasset, sier prosjektdirektør i Statsbygg, Alexander Strand. - Vi skal legge til rette for industriell produksjon, og ønsker dialog med leverandørmarkedet i tiden fremover.

Hovedinngang skisse, UiO Livsvitenskap. Illustrasjon: RATIO arkitekter / Statsbygg

Bærekraftig bygg

I tillegg til bruk av LEAN, skal livsvitenskapsbygget sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Det er den nest høyeste utmerkelsen for hvor klimavennlig et bygg kan være. Alle aktørene i byggeprosjektet må tenke bærekraft - i alle ledd.

Læringssenter, skisse. UiO Livsvitenskap. Illustrasjon: RATIO arkitekter / Statsbygg
Sentralrom, skisse. UiO Livsvitenskap. Illustrasjon: RATIO arkitekter / Statsbygg

Samlet kostnadsramme for livsvitenskapsbygget og brukerutstyr er omlag 6,8 milliarder kroner. Stortinget har i statsbudsjettet for 2018 vedtatt en startbevilgning på 45 millioner kroner. I tillegg er det bevilget fem millioner kroner til utredning av brukerutstyr i årets budsjett.

TEK17/22. februar 2019

Trapper tar langt flere liv enn branner

– Det finnes riktig nok ikke sikre tall på dette, men undersøkelser tyder på at trapper tar nær dobbelt så mange liv per år som branner gjør. I tillegg kommer jo alle skadene, og her er det nok store mørketall. Det er på tide å ta dette problemet på alvor. Les hele saken

Til toppen