Bygger nye Lade skole i Trondheim

Bygger nye Lade skole i Trondheim

Betonmast skal bygge nye Lade skole og idrettshall for Trondheim kommune. Kontrakten er en totalentreprise, og kontraktssummen er på ca 216 MNOK eks mva.

Motta nyhetsbrev fra Fremtidens Byggenæring

Betonmast vant kontrakten etter en anbudskonkurranse. Prosjektet omfatter bygging av nye Lade skole og idrettshall, inklusiv uteområde og omlegging av Ladehammerveien. Skolen vil ha plass til 700 elever samt ha en avdeling for 40 minioritetsspråklige elever og idrettshall. Totalt blir bygningsmassen på ca 11 000 m2.

Den nye skolen skal utvikles med miljøløsninger som kan bidra til å redusere energibehov og bygges etter passivhusstandard.

Det er ambisjoner om konkrete miljømål for prosjektet, knyttet opp mot CO2-utslipp og klimagassregnskap. For CO2-utslipp er målet 50 % reduksjon av energi i drift, sammenlignet med referansebygg utført med forskriftskrav. For klimagassregnskapet er målet 50 % reduksjon av klimagassutslipp fra materialer knyttet til et referansebygg basert på klimagass.no sine referanser.

Nye Lade skole har også en utstrakt bruk av massivtre i både bærende konstruksjoner og innvendige vegger.

Betonmast har god erfaring med å samarbeide med Trondheim kommune, blant annet gjennom prestisjeprosjektet Åsveien skole, som også hadde høyt fokus på miljø. På Lade skole vil vi igjen utnytte den kompetansen vi har opparbeidet oss på bygging av prosjekter med massivtre.

Frem mot byggestart i august venter nå en samspillsfase. Selve skolebygget skal overleveres i starten av februar 2018, mens utomhusområdene overleveres i mai 2018.

JURIDISK/25. april 2019

Kjøper har fortsatt risikoen for om tomten kan utnyttes

Høsten 2018 avsa Høyesterett dom hvor kjøpet av en boligtomt ble hevet, da det viste seg at tomten var ubebyggelig som følge av et offentligrettslig byggeforbud. Enkelte har oppfattet at dette kunne være en oppmyking av kjøpers risiko og at det nå er mindre behov for å sjekke tomten grundig før kjøp. Les hele saken

Til toppen